نوشته‌ها

چیلرها را با دقت انتخاب کنید که ظرفیت آن ها برای محیط شما مناسب باشد اگر ظرفیت آن برای محیط شما بیشتر باشد علاوه بر افزایش هزینه تجهیزات افزایش هزینه آب و برق ماهیانه را هم خواهید داشت.

خرید چیلر هوایی اسکرو مزایای خیلی زیادی دارد و می تواند ساعتها بدون توقف کار کند.

Portfolio Items