شناخت انواع چیلر، طراحی و نحوه انتخاب بهینه چیلر- بررسی چیلرهای تراکمی و نحوه انتخاب آنها- شناخت انواع کمپرسور، مزایا و معایب هر یک از کمپرسورهای مورد استفاده در چیلر های تراکمی

فهرست مطالب:

 • شناخت انواع چیلر، طراحی و نحوه انتخاب بهینه چیلر
 • بررسی چیلرهای تراکمی و نحوه انتخاب آنها
 • شناخت انواع کمپرسور، مزایا و معایب هر یک از کمپرسورهای مورد استفاده در چیلر های تراکمی
 • ظرفیت قابل استفاده کمپرسورها و هزینه های اولیه آن
 • مینیمم راندمان چیلر ها( COP وEER ) بر اساس استاندارد اشری 90,1
 • راندمان چیلر در میان باری  (IPLV)
 • نسبت کیلووات مصرفی بر هر تن را برای چیلرهای تراکمی
 • محاسبه IPLV طبق استاندارد امریکایی AHRI 550/590

انتخاب بهینه چیلر

قبل از برسی پارامتر های اثر گذار در انتخاب چیلر، ابتدا بایستی دسته بندی های مختلف را بررسی کنیم .

اولین دسته بندی بین چیلر ها، از لحاظ نوع چرخه ترمودینامیکی آنهاست که به 2 دسته اصلی تراکمی و جذبی تقسیم بندی می شوند. چیلر های تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی، تولید سرما میکنند.

لذا بسته به شرایط آب و هوایی، منطقه جغرافیایی، هزینه انرژی مصرفی، هزینه تامین آب و… تنها امکان استفاده از برخی از انواع چیلرها وجود خواهد داشت .

مختصرا به معرفی آنها می پردازیم و انتخاب بر اساس انرژی مورد استفاده در انتها توضیح داده شده است.

چیلر تراکمی:

انرژی اصلی مورد استفاده در این چیلر ها ، انرژی الکتریکی می باشد که از این انرژی برای گرداندن الکتروموتور کمپرسور استفاده می گردد. در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می گردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تیدیل می گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله مویین وارد اواپراتور می شود که در فشار کمتری قرار دارد.

این کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سرد کننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود از محیط خنک کننده، باعث ایجاد برودت در مواردی که با قسمت خنک کننده در ارتباط اند می گردد. سپس گاز ناشی از تبخیر مجددا به کمپرسور منتقل می شود .

خرید چیلر تراکمی -قیمت وفروش انواع چیلر های رادکو-سیکل تراکمی چیلر تراکمی

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -چیلر تراکمی آب خنک

مطالعه بیشتر :

چیلر تراکمی هوا خنک 

چیلر تراکمی آب خنک

چیلر جذبی:

در چیلر جذبی بر خلاف چیلر های تراکمی از جذب کننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) و پمپ ، بجای کمپرسور استفاده می گردد. عمومی ترین خنک کننده در چیلر های جذبی سیستم لیتیوم بروماید است. ابتدا با ورود مبرد که همان آب مقطر می باشد به محفظه اواپراتور در فشار خلا باعث تبخیر مبرد در دمای حدودC°۵ می شود حال باید  با راه کاری مبرد بخار شده را از محفظه اواپراتور خالی کنیم، در چیلر جذبی از یک ماده جاذب رطوبت استفاده می کنیم ماده ای که با جذب رطوبت فشار محفظه را کاهش دهد. که معمولا نمک ها رطوبت گیر های مناسبی می باشند که متخصصان این صنعت لیتیوم بروماید را که یک نوع نمک به صورت محلول است توصیه کرده اند .لیتیوم بروماید با جذب آب مقطر از اواپراتور  رقیق می گردد. محلول رقیق شده به وسیله پمپ ابزوربر به ژنراتور فرستاده می شود. ژنراتور  مبدلی می باشد که با انتقال انرژی حرارتی به مدار لیتیوم بروماید رقیق، باعث جداسازی مبرد (آب مقطر) از محلول لیتیوم بروماید شده و محلول غلیط شده وارد ابزوربر و مبرد (آب مقطر) مطابق شکل ذیل وارد کندانسور (چرخه) می گردد.

بخار آب در کندانسور که دارای فشار 1/0 اتمسفر است  به حالت مایع در می آید و سپس از عبور از شیر انبساط به خنک کننده (اواپراتور)که تحت فشار 0.01 اتمسفر است وارد شده ، و آب بدلیل افت فشار و برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود را از محیط خنک کننده می گیرد و باعث ایجاد برودت می گردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل می گردد و دوباره این چرخه تکرار می شود.

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر سیکل چیلر جذبی

مطالعه بیشتر:

انواع چیلر جذبی                                              

1- گروه تک اثره (single effect)

که خود به سه دسته  تقسیم بندی می شوند. نحوه کار آنها مشابه بوده و در همگی دارای حداقل یک مولد حرارتی می باشند.

1-تک اثره با تغذیه بخار

2-تک اثره با تغذیه آب داغ

3-تک اثره با تغذیه آب گرم

2– گروه دو اثره (Double effect)

که به دو دسته طبقه بندی می شوند.این چیلر ها،جز نسل جدید چیلر های جذبی بوده و دارای سیکل تبرید کاملتری نسبت به چیلر های جذبی تک اثره هستند.

1-دو اثره با تغذیه بخار

2-دو اثره با شعله مستقیم

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر double-effect

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر double-effect

 چیلرهای تراکمی و نحوه انتخاب آنها :

مهندس طراح بایستی شناخت کافی از مزایا، معایب و نحوه کارکرد هر کدام از کمپرسور ها (برای چیلرهای تراکمی) داشته باشد که بتواند انتخاب صحیحی برای پروژه خود انجام دهد.

مطالعه بیشتر:

چیلرهای تراکمی از لحاظ نوع کمپرسور به 2 دسته اصلی تقسیم می شوند:

1-کمپرسور با جابجایی مثبت

2-کمپرسورهای نوع دینامیکی

کمپرسور با جابجایی مثبت، وظیفه فشرده کردن مبرد گازی را در حجم پایین تر به فشار بالاتر داشته و خود شامل نوع رفتی برگشتی، اسکرال(حلزونی)و اسکرو (پیچی یا دورانی) می شوند. توسط این نوع کمپرسورها،مبرد گازی حجم ثابت با سرعت ثابت منتقل می شود.

کمپرسورهای نوع دینامیکی همان کمپرسورهای سانتریفوژ هستند، که فشار مبرد گازی را توسط انرژی جنبشی ایجاد شده توسط پروانه در حال گردش، افزایش می دهند.

بنابر این طبقه بندی کمپرسور سانتریفوژ، جز دسته کمپرسورهای اسکرو و اسکرال نیستند، بر خلاف چیزی که خیلی ها تصور دارند.

به تعریف،نحوه عملکرد، مزایا و معایب هر کدام از کمپرسورهای مورد استفاده در چیلر اشاره می کنیم :

1– کمپرسور رفتی برگشتی (پیستونی یا ضربه ای):

از نوع جابجایی مثبت بوده و با حرکت یک پیستون داخل سیلندر، عمل فشرده سازی مبرد گازی را انجام می دهد. این نوع کمپرسور خود به سه دسته تقسیم می شود.

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -کمپرسور رفت و برگشت (کمپرسور پیستونی یا ضربه ای)

نمای برشی اجزای کمپرسور رفت و برگشتی پیستونی تک مرحله

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -کمپرسور رفت و برگشت (کمپرسور پیستونی یا ضربه ای)

1-1- هرمتیک Hermetic : در معنای لغوی به معنای آب بند یا هوا بند است. در این حالت موتور و کمپرسور در داخل محفظه ای آب بند قرار گرفته اند . با توجه به اینکه این اجزا قابل دسترسی نیستند، لذا قابلیت تعمیرات آن هم وجود ندارد یا خیلی سخت می شود (پارامتر اثر گذار در انتخاب)

این نوع کمپرسورها در پروژه های با ظرفیت پایین کار می شوند.

1-2-سمی هرمتیک semi-hermetic :بر خلاف نوع قبلی قابلیت دسترسی به اجزای داخل وجود دارد، لذا تعمیرات نگهداری آن هم امکان پذیر است (پارامتر اثر گذار در انتخاب).

1-3- نوع Direct Drive  : در این نوع، موتور و کمپرسور توسط یک کوپلینک قابل انعطاف از هم جدا هستند. این نوع تکنولوژی کم قدیمی است و امروز استفاده گسترده در ساختمان چیلرها ندارد.

مطالعه بیشتر:

انواع کمپرسور؟

  

مزایای کمپرسورهای رفت و برگشتی معایب کمپرسورهای رفت و برگشتی
هزینه اولیه هزینه تعمیرات ونگهداری
طراحی و نصب آسان عدم کارایی مناسب برای بارهای بیش از 200 تن 
کنترل آسان تولید نویز و سر و صدا بالا
نوع آب خنک و هوا خنک در نیم تا 150 تن قطعات متحرک زیاد

کمپرسور screw  (دورانی یا پیچی):

این نوع کمپرسورها جز دسته کمپرسورهای با جابجایی مثبت هستند که توسط روتورهای مارپیچی در ساختمان خود، وظیفه فشرده کردن مبرد گازی را دارند تکنولوژی ساخت و نوع خاص این کمپرسورها، امکانات ویژه ای را در چیلرهای تراکمی به وجود آورده است که مهمترین آن زیر بار رفتن چیلر به صورت تدریجی با توجه به میزان برودت مورد نیاز می باشد که سبب کاهش مصرف برق و کم کردن استهلاک دستگاه می شود.

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -کمپرسور اسکرو)

نمای برشی اجزا عملکرد متراکم کننده دوار اسکرو پیچی

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -کمپرسور اسکرو)

کمپرسور screw  (دورانی یا پیچی)خود شامل 2 نوع است :

1- نوع single

2- نوع Twin

این نوع کمپرسورها در دو نوع آب خنک و هوا خنک تا تناژ 750 تن نیز ساخته می شوند (پیشنهاد میشود که برای ظرفیتهای بالای 450 تن از نوع سانتریفور استفاده شود که توضیحات آن را خواهیم داد).

مزایای کمپرسورهای اسکرو معایب کمپرسورهای اسکرو
ضریب تراکم نسبتا بالا هزینه اولیه بالا
کم بودن قطعات متحرک برای بارهای کوچک توصیه به خرید نوع رفتی برگشتی و یا اسکرال است
فشرده بودن سایز چیلرها داشتن نویز و لرزش زیاد
سبک تر بودن نسبت به نوع رفت و برگشتی و سانتریفوژ در تناژ یکسان

کمپرسور سانتریفوژ (گریز از مرکز)

نوعی از کمپرسور های دینامیک است. در این نوع کمپرسور با استفاده از نیروی گریز از مرکز مقدار فشار سیال طی عبور از ایمپلر افزایش می یابد. بعد از ایمپلر سیال وارد پخش کننده می شود و با کاهش سرعت سیال فشار استاتیک آن افزایش می یابد، در ادامه سیال وارد جمع کننده می شود که مقطع آن می تواند دایروی،بیضوی و یا مستطیلی باشد.

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -کمپرسور سانتریفیوژ)

نمای برشی اجزای عملکرد متراکم کننده سانتریفیوژی دو پروانه

کمپرسور سانتزیفوژ، بر اساس شرایط فشار اواپراتور و نوع مبرد، خود به 2 دسته فشار مثبت و فشار منفی تقسیم بندی می شوند.

در صورت استفاده کمپرسور از مبرد R-22  و R-134a از نوع فشار مثبت و در صورت استفاده از مبرد  R-123 از نوع فشار منفی خواهد بود. تفاوت ها در زیر آمده است:

 • در هر 2 نوع مقدار مبرد استفاده شده حدود 3 پوند بر هر تن سرمایشی است.
 • در کمپرسور های با مبرد R-123 قطر ایمپلر(  ( impellerهم بزرگتر است حدود 40 اینج. در کمپرسورهای با مبرد R-134a قطر ایمپلر کوچکتر است تا حدود 5 اینچ. قطر ایمپلر بزرگ تر، محدودیتهایی در طراحی ایجاد خواهد کرد لذا از 2 یا 3 ایمپلر به صورت سری برای تولید همان فشار استفاده می شود.
 • در کمپرسور های با مبرد R-123 ، موتور از نوع DIRECT COUPLED است که با برق 60 هرتز، دور 3600 RPM را خواهد داشت. با مبرد R-134a، از موتور کوپل شده با یک کیربکس استفاده میشود که افزایش دور تا 30000 RPM نیز خواهد رسید.
 • مشابه کمپرسور های رفتی برگشتی، این نوع کمپرسور نیز در 2 نوع HERMETIC و SEMIHERMETIC ساخته می شود.
مزایای کمپرسورهای سانتریفیوژ معایب کمپرسورهای سانتریفیوژ
 راندمان بسیار خوب در فول لود راندمان پایین در میان باری ها
 رنج بسیار بالا در تناژ سرمایی کمپرسورهای سانتریفیوژ همچنین به سختی در ظرفیت های پایین کار می کنند
تراکم حجم بالایی از مبرد از فشارهای نسبی پایین
 باز بودن دست طراح در انتخاب مبرد، قطر پروانه و سرعت کمپرسور
 قابلیت ساخت چیلر از ظرفیت 200 تن به بالا
 قابلیت استفاده از توربین بخار و موتورهای با سوخت فسیلی بجای الکترسیته

مطالعه بیشتر:

معایب کمپرسور های سانتریفیوژ

 1. راندمان پایین در میان باری ها(در زمان پایین آمدن بار ساختمان، چیلر با بستن قسمتی از INLET VANES جریان مبرد را محدود میکند. با توجه به اینکه این روش کنترل، کار موثر چیلر را تا حدود 20% کاهش می دهد، راندمان افت خواهد داشت). برای مثال اگر چیلر در فول لود، 0.6KW به ازای هر تن مصرف برق داشته باشد، در میان باری مصرف برق به 0.9KW در هر تن افزایش خواهد داشت. حال با توجه به اینکه چیلرها در کمتر از 10 درصد ساعات سال در فول لود کار میکنند، مصرف برق اضافه شده در ساعات میان باری در طی سال قابل توجه خواهد بود.
 2. کمپرسورهای سانتریفیوژ همچنین به سختی در ظرفیت های پایین کار می کنند. زمانیکه بار به 25% پایین تر از ظرفیت نامی چیلر افت میکند، چیلر وارد شرایطی که SURGE نام دارد، می شود. شرایط SURGING می تواند صدمات جبران ناپذیری را به دستگاه بزند. برای جلوگیری از ایجاد شرایط SURGING سازنده ها، سیستمهای کنترلی را به دستگاه اضافه میکنند که البته باعث کاهش راندمان چیلر در میان باری نیز میشود.

 

کمپرسور اسکرال (حلزونی- فرفره ای)

از نوع کمپرسورهای با جابجایی مثبت است که عمل متراکم کردن بخار مبرد را توسط 2 دیسک حلزونی چرخنده در خود به عهده دارد. دیسک بالایی بی حرکت است در حالی که دیسک پایینی حرکت می کند.

وقتی مارپیچ متحرک بر خلاف عقربه های ساعت حرکت می کند، مبرد گازی به داخل فرستاده می شود و در یکی از محفظه ها حبس و به طور متغیری به سمت مرکز فشرده می شود.

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -کمپرسور اسکرال)

نمای برشی اجزای داخلی فشرنده مبرد اسکرال حلزونی

مزایای کمپرسورهای اسکرال معایب کمپرسورهای اسکرال
 نویز و سرو صدای پایین  با توجه به ساختمان HERMETIC این نوع از کمپرسورها قابلیت تعمیرات و تعویض قطعه وجود ندارد.
تولید در سایزهای کوچک (30 تن به پایین )  امکان از دست دادن روغن در دماهای پایین
 راندمان مناسب
 قابل دسترس در نوع آب خنک و هوا خنک

پس از تقسیم بندی انواع کمپرسورهای چیلرهای تراکمی به لحاظ کارکرد، مزایا و معایب، لازم است در خصوص ظرفیت کمپرسور و هزینه های اولیه آن مختصر توضیح دهیم.

ظرفیت کمپرسور:

1- ظرفیت کمپرسور(btu/hr) با افزایش دبی مبرد، افزایش می یابد.

2- ظرفیت کمپرسور(btu/hr) با کاهش حجم مخصوص مبرد، افزایش می یابد. این مهم در نتیجه افزایش فشار در ساکشن(psig) است.

3- ظرفیت کمپرسور (btu/hr) با کاهش نرخ تراکم، افزایش می یابد. این مهم در نتیجه کاهش حجم مخصوص مبرد است.

ظرفیت های در دسترس:

1- کمپرسور رفتی برگشتی، این نوع کمپرسورها در ظرفیت نیم تن تا 150 تن ساخته می شوند. در نوع هوا خنک، مصرف چیلر 1 تا 1،3 کیلووات بر هر تن و در نوع آب خنک، مصرف چیلر 0.7 تا 1 کیلووات بر هر تن است.

2- چیلر اسکرو هوا خنک، در رنج 70 تا 500 تن ساخته می شود و در مصرف چیلر 1.1 تا 1.5 بر هر تن است.

3- چیلر اسکرو آب خنک، در رنج 70 تا 750 تن ساخته می شود و در مصرف چیلر 0.65 تا 0.9 کیلووات بر هر تن است.

4- چیلر با کمپرسور سانتریفوژ، معمولا در رنج 90 تا 1000 تن ساخته می شود که بیشتر دستگاه ها در رنج 150 تا 300 تن قرار دارند. با این نوع کمپرسور، مصرف چیلر 0.5 تا 0.6 کیلووات بر هر تن است.

توصیه ها :

1- بهترین انتخاب برای پیک لود 80 تا 100 تن چیلر با کمپرسور رفتی برگشتی و (اسکرال) است. بین 100 تا 200 تن بایستی از یک یا چند کمپرسور استفاده نمود.

2- تا زیر 150 تن، استفاده از چیلر با کمپرسور اسکرال نیز توصیه میشود که با توجه به ظرفیت کمپرسور، بایستی از چند دستگاه استفاده شود. البته کارکرد چیلر در فول لود و میان باری متفاوت است که توضیح داده خواهد شد.

توجه داریم که این نوع کمپرسور قابلیت تعمیرات ندارد و در صورت از دست دادن یک کمپرسور، بخشی از ظرفیت چیلر از دست خواهد رفت.

3- بالای 150 یا 200 تن، انتخاب با کمپرسور های اسکرو است. در صورت وجود آب استفاده از نوع کمپرسور سانتریفوژ بهتر است چرا که دارای راندمان بالاتری در میان باری ها است.

مهم ترین برندهای کمپرسور سرمایشی فعال در بازار ایران

انواع کمپرسور:

کمپرسور دانفوس کمپرسور بیتزر کمپرسور کوپلند

انواع کمپرسورهای کوپلند

کمپرسور اسکرال کوپلند کمپرسور DWM کوپلند
کمپرسور DWM کوپلند سری S
برای مشاهده ی کمپرسور اسکرال کوپلند لطفا کلیک نمایید برای مشاهده ی کمپرسور DWM کوپلند لطفا کلیک نمایید

انواع کمپرسور دانفوس

 • کمپرسور سیلندر پیستونی (سری MTZ، MT، NTZ) طیف وسیعی از کمپرسورهای قوی مبتنی بر بیش از 40 سال تجربه در این زمینه
 • کمپرسور اسکرال DANFOSS (سری HLM، HRM، SY، SM)
کمپرسور منیروپ دانفوس کمپرسور منیروپ دانفوس
کمپرسور اسکرال دانفوس کمپرسور اسکرال دانفوس

انواع کمپرسور تولیدی شرکت بیتزر

کمپرسورسمی هرمتیک پیستونی بیتزر کمپرسورسمی هرمتیک پیستونی بیتزر
کمپرسور رفت و برگشتی بیتزر کمپرسور رفت و برگشتی بیتزر
کمپرسور کامپکت اسکرو بیتزر کمپرسور کامپکت اسکرو بیتزر
کمپرسور دو مرحله ای بیتزر کمپرسور دو مرحله ای بیتزر
کمپرسور سمی هرمتیک اسکرو بیتزر کمپرسور سمی هرمتیک اسکرو بیتزر
کمپرسور تسمه ای بیتزر کمپرسور تسمه ای بیتزر
کمپرسور اسکرال بیتزر کمپرسور اسکرال بیتزر

هزینه ها:

هزینه سرمایه گذاری اولیه که در واقع دلار به تناژ(تومان به تناژ) است، برای نوع رفتی برگشتی و اسکرال پایین ترین و برای اسکرو بالاترین مقدار را دارد.

در موردچیلرهای با کمپرسور سانتریفوژ، هزینه اولیه به نوع انتخاب فشار منفی یا فشار مثبت برمی گردد که قبلا تفاوت آنها بر اساس نوع مبرد آورده شد. در حالت کلی، چیلرهای سانتریفوژ فشار منفی، دارای راندمان و سایز بزرگتری هستند و  هزینه اولیه بالاتری دارند مصرف این نوع چیلر را در پیک لود، 0.5 کیلووات بر تن در نظر بگیریم، برای نوع فشار مثبت، مصرف 0.65 کیلووات بر تن است.

بنابر این در زمان خرید، کارفرما بایستی تصمیم گیری کند که آیا راندمان بالاتر نسبت به هزینه و حجم بزرگتر چیلر ارجحیت دارد یا خیر؟

در خصوص راندمان چیلرها، به غیر از کیلووات بر تن، از عدد COP  هم استفاده می شود که برابر با نسبت سرمایش خروجی دستگاه (بر حسب btu/hr) به برق مصرفی بر اساس کیلووات است.

 • مقدار cop در چیلر های با کمپرسور رفتی برگشتی، بر اساس ظرفیت و دمای هوای خارج، در رنج 2.7 تا3.52 قرار دارد.
 • مقدار cop در چیلر های با کمپرسور اسکرو، بر اساس ظرفیت و دمای هوای خارج، در رنج 5 تا 7 قرار دارد.

جدول زیر مینیمم راندمان چیلر ها را بر اساس استاندارد اشری 90,1 را نشان می دهد

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -جدول مینیمم راندمان چیلر ها را بر اساس استاندارد اشری 90,1 را نشان می دهد)

یکی از معیار های بسیار مهم در انتخاب چیلرها، راندمان چیلر در میان باری است (IPLV)

از COP و EER برای نشان راندمان چیلر ها و نیز دیگر تجهیزات مکانیکی استفاده می شود.هر دو پارامتر نشان دهنده نسبت سرمای به دست آمده به توان ورودی دستگاه است با این تفاوت که در COP صورت و مخرج کسر هر دو وات هست و در EER صورت کسر BTU/HR و مخرج وات می باشد.

در نرم افزارهایی چون کریر و ترین، بعد از انجام محاسبات بار سرمایشی،درصد بار ساختمان در ساعات مختلف سال داده می شود که متاسفانه خیلی از مهندسان به آن بی اعتنا هستند که سبب میشود چیلر در اکثر اوقات در شرایط OFF-DESIGN  کار کند. با این آنالیز مشخص می شود که کارکرد چیلر در 100% بار در کمتر از 1% ساعات سال رخ می دهد (به غیر از پروژه های خاص مانند دیتاسنترها و غیره که فول لود بالا داریم).

جدول زیر، نسبت کیلووات مصرفی بر هر تن را برای چیلرهای تراکمی مختلف نشان می دهد.

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -جدول ، نسبت کیلووات مصرفی بر هر تن را برای چیلرهای تراکمی مختلف نشان می دهد

از این رو طبق استاندارد امریکایی AHRI 550/590 پارامتری بنام IPLV تعریف شده است که راندمان چیلر را در میان باری ها محاسبه می کند. به جای آن مستقیما از نسبت کیلو وات بر تن هم استفاده می شود (در فول لود هم کاربرد دارد). برای محاسبه IPLV طبق مطالعات انجام شده، از ضرایب وزنی زیر استفاده میشود که توسط موسسه AHRI  آمریکا ارائه شده است.

کارکرد چیلر در 100% بار: 1% از ساعات کل سال

کارکرد چیلر در 75% بار: 42% از ساعات کل سال

کارکرد چیلر در 50% بار: 45% از ساعات کل سال

کارکرد چیلر در 25% بار: 12% از ساعات کل سال

این اعداد در شرایط استاندارد کارکرد چیلر تعریف می شوند که شامل موارد زیر است (طبق AHRI 550/590):

دمای آب رفت چیلر                      leaving chilled water temperature…………………….44 F                 

ضریب فولینگ فاکتور اواپراتور          Evaporator waterside field fouling allowance……………0.0001

دبی اواپراتور چیلر  Chilled water flow rate…………………………..……2.4 gpm/ton                                

دمای آب ورودی به کندانسور   Entering condenser water temperature……..………85 f                      

ضریب فولیک فاکتور کندانسور    Condenser waterside field fouling allowance……………0.00025   

دبی کندانسور چیلر                   Condenser water flow rate……………………………..……..3.0 gpm/ton

مهم: اگر شرایط کارکرد چیلر در شرایطی غیر از شرایط بالا باشد، در شرایط غیر استاندارد هستیم که مسلما اتفاق خواهد افتاد چرا که دبی اواپراتور و کندانسور در خیلی از پروژه ها، متغیر است.

لذا به جای IPLV از پارامتر NPLV استفاده می شود که برای هر پروژه متغیر است و بایستی توسط مهندس طراح محاسبه شود.

برای محاسبه IPLV یا NPLV با داشتن اعداد COP یا EER ، داریم :

IPLV or NPLV=0.01A+0.042B+0.045C+0.012D

For COP and EER :

Where:

A=COP or EER at 100% load          B=COP or EER at 75% load

C=COP or EER at 50% load            D=COP or EER at 25% load

اگر اعداد KW/TON را داشته باشیم:

IPLV or NPLV=1 / (0.01/A+0.42/B+0.45/C+0.12/D)

WHRE:

A=Power Input per Capacity, KW/TON at 100% load

B=Power Input per Capacity, KW/TON at 75% load

C=Power Input per Capacity, KW/TON at 50% load

D=Power Input per Capacity, KW/TON at 25% load

در آخرین ورژن استاندارد اشری 90-1 (2013) در مورد راندمان تمام تجهیزات مکانیکی معیار مقایسه ای آورده شده است. طبق این جدول برای چیلر های هوا خنک و اب خنک، راندمانی که سازنده ارائه میدهد بایستی با مینیمم راندمانی که در جدول قید شده است همخوانی داشته باشد.

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -جدول ، نسبت کیلووات مصرفی بر هر تن را برای چیلرهای تراکمی مختلف نشان می دهداستاندارد اشری 90-1 (2013) مینیمم راندمان برای چیلر های هوا خنک و اب خنک

مطالعه بیشتر:

سیستم vrf چیست؟

تجهیزات و لوازم کنترل و اندازه گیری

که دمای آب ورودی کندانسور در چیلر آب خنک، و دمای هوای روی کندانسور برای چیلر هوا خنک به قرار زیر است.درصد وزنی هم آورده شده است.

1- برای چیلر های تراکمی هوا خنک معیار مقایسه، EER در فول لود (FL) و میان باری(IPLV) است.

2- برای چیلر های تراکمی آب خنک معیار مقایسه KW/TON در فول لود (FL) و میان باری(IPLV) است.

3- برای چیلرهای جذبی آب خنک و هوا خنک، معیار مقایسه، COP در فول لود (FL) و میان باری (IPLV) است. در این جدول از اعداد 2 ستون سمت راست استفاده می کنیم که نشان دهنده زمان اجرای استاندارد از تاریخ   1/1/2015 و در برخی از  جداول که دو ستون آن  مربوط به تاریخ 1/1/2010 می باشد بدلیل قدیمی بودن دیگر استفاده نمی گردد. همچنین    PATH  A به معنای دستگاه هایی است که بیشتر در فول لود کار می کنند و PATH B به معنای دستگاه هایی است که بیشتر در میان باری کار می کنند.

خرید، قیمت و فروش انواع چیلر ها و سیتم های تهویه مطبوع شرکت رادکو- شناخت_و_انتخاب_انواع_چیلر -جدول ، cop, iplv,eer راندمان چیلر های هوا خنک و اب خنک

قابل توجه است که در استاندارد اروپایی از تعریف ESEER برای بررسی راندمان تجهیز در میان باری استفاده می گردد که مشابه موارد گفته شده در بالا می باشد.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب مناسب ترین دستگاه برای پروژه خود و نیز استعلام قیمت آنها با مهندسان ما تماس بگیرید. کارشناسان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو) آماده ارائه هر گونه مشاوره تخصصی در این زمینه می‌باشند.

راههای ارتباط با واحد بازرگانی و فروش :

تماس با بخش فروش و دفتر مرکزی RADCO

صفحه محصولات شرکت رادکو

صفحه نخست شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو)

مطالعه بیشتر:

چیلر چیست ؟ساختمان چیلر تراکمی واجزای تشکیل دهنده چیلر تراکمی

انتخاب و خرید انواع مینی چیلر و مقایسه مینی چیلر و داکت اسپلیت

طرز کار چیلر تراکمی آب خنک چگونه است؟ اجزا تشکیل دهنده چیلر تراکمی آب خنک – نوع و برند کمپرسور چیلر های تهویه مطبوع شرکت رادکو برای تناژهای مختلف .

با انواع مختلف چیلرها آشنا شویم (چیلر تراکمی، چیلر جذبی، مینی چیلر)

تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

انواع کمپرسورهای مورد استفاده در چیلرهای تراکمی

2 پاسخ
 1. رضا
  رضا گفته:

  مطالب بسیار عالی و ارزنده بود از محتوا استفاده کردم ولی بدلیل شلوغ بودن صفحه مجبور شدم که مطالب را در ورد کپی و ودر جایی خلوت مطالعه کنم. و میپذیرم که این ویژگی سایت تجاری هست
  از واحد تولید محتوای شما سپاسگزارم

  پاسخ
  • admin
   admin گفته:

   با سلام و احترام
   سپاس از نظر و همراهی شما .داریم تلاش می کنیم کیفیت بصری سایت افزایش بدیم.
   ممنون.

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جانسون کنترل
سانیسو-روغن کمپرسور سانیسو

گاز مبرد R507

گاز مبرد R507: گازR507 از دسته گازهای HFC است که ترکیبی آزئ…

گاز مبرد R404a

گاز R404a : این گاز به عنوان یک گاز ترکیبی از خانواده گا…

گاز مبرد R407C

گاز مبرد  R407C:   گاز مبرد فریونی R407C مخلوطی از گازه…

[promo_modern promo_type=’custom’ page_link=’144′ post_link=’4343′ portfolio_link=’94’ custom_link=’http://www.radcoir.com/shop/’ promo_image=’http://www.radcoir.com/wp-content/uploads/2019/08/فروش-محصولات-تهویه-مطبوع-سرکت-راهبرد-انرژی-درفکرادکو.jpg’ attachment=’2885′ attachment_size=’full’ new_title=’ محصولات شرکت رادکو ‘ extratag=” img_size=’gallery’ heading_size=’30’ extra_bg=’#0074aa’ overlay=’0.6′ overlay_start=’10’ overlay_end=’50’ custom_class=” av_uid=’av-k790fwec’ admin_preview_bg=”][/promo_modern]

ازطریق واتساپ با ما در تماس باشید
ارسال از طریق واتساپ