اجرا،نصب ، راه اندازی ،تعمیرات و نگهداری تاسیسات صنعتی و ساختمانی