انواع فن کویل :

فن کوئل، دستگاهی است که از طریق پرتاب باد بوسیله بلوور و عبور آن از کوئل آبگرم و آب سرد سرمایش و گرمایش محیط را تامین می کند. آب سرد در این سیستم از یک دستگاه مرکزی (چیلر) تامین شده و آب گرم میتواند از موتور خانه مرکزی و یا دستگاه های مستقل مانند پکیج گرمایشی تامین شود.

انواع فن کویل به روش های مختلفی دسته بندی می شوند که مهمترین آنها عبارتند از :

1. انواع فن کویل از نظر روکار یا توکار بودن

به فن کویل های سقفی توکار، داکت فن کویل کانالی نیز گفته می شود که اجزای آن و کانال های تامین و توزیع هوا به صورت توکار و درون قسمتی از سقف (معمولا قسمت ورودی هر اتاق یا سالن) جاسازی می شوند و انواع روکار آن به صورت دیواری و زمینی موجود هستند .مزیت فن کویل سقفی تو کار این است که خلاف نوع کاستی سقفی (که به سقف کاذب جهت مخفی کردن اجزا و کانال ها نیاز دارد)، به سقف کاذب نیاز ندارد و اجزا و کانال های آن در قسمتی از سقف (معمولا قسمت های پرت و بدون استفاده مانند قسمت ورودی هر اتاق یا سالن ) همانند شکل زیر جاسازی و نصب می گردد.

کوئل کاستی و سقفی توکار شرکت رادکو 1 - تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

کوئل کاستی و سقفس شرکت رادکو - تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

با استفاده از ترموستات کنترلی نصب شده در هر اتاق یا هر قسمت از ساختمان و نیز روشن و خاموش شدن فن، مقدار دمای حرارتی و برودتی تنظیم می شود.

2. انواع فن کویل از نظر نحوه تامین هوای تازه

از نظر تامین هوای تازه به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرند.
الف) اگر فن کویل فقط به عنوان گرمایش و سرمایش مورد استفاده قرار بگیرد، باید هوای تازه توسط سیستم هواساز مرکزی تامین شود. در این صورت هواساز از طریق یک کانال،هوای تازه را پس از فیلتر کردن(و نیز در صورت نیاز تنظیم رطوبت آن) وارد ساختمان کرده و آن را توزیع می کند. معمولا در ساختمان هایی که از سیستم فن کویل در آن استفاده می شود، هواساز هوای تازه را فقط وارد راهروها و راه پله های موجود در ساختمان می کند تا ضمن تامین اکسیژن کافی در ساختمان، دمای این قسمت ها را نیز به دمای اتاق ها و سالن ها نزدیک کند.
در شکل زیر یک هواساز که معمولا روی بام ساختمان نصب می شود به همراه اجزای داخلی آن و کانال های ورود و خروج هوا از آن نشان داده شده است . هواساز ها دستگاه های با ابعاد نسبتا بزرگی هستند که وظیفه تامین هوای تازه، سرد یا گرم کردن آن، فیلتراسیون و در برخی موارد تنظیم رطوبت هوا را بر عهده دارند. نکته این است که هوا ساز نیز مانند فن کویل دارای کویل آب سرد و کویل آب گرم است و این آب سرد و گرم از طریق چیلر(یا مینی چیلر) و بویلر موتورخانه (یا پکیج گاز سوز) تامین می شود.

هواساز و کانال های ورود و خروج هوا

هواساز و کانال های ورود و خروج هوا

ب) اگر فن کویل علاوه بر سرمایش و گرمایش، هوای تازه مورد نیاز را نیز تامین کند، دیگر به هوا ساز مرکزی و تجهیزات آن نیاز نبوده و هوای تازه از طریق دریچه پشت فن کویل و توسط فن به درون محیط کشیده می شود. در این حالت کانال های توزیع کننده هوا از یک طرف به هوای آزاد بیرون از ساختمان راه دارن تا بتوانند هوای تازه را (پس از عبور دادن از فن کویل) وارد ساختمان کنند و از طرف دیگر به اتاق ها و سالن ها ، مزیت این روش حذف دستگاه هواساز مرکزی است ولی این روش به خوبی روش هواساز نمی تواند هوای تازه را فیلتر کند . در ضمن اگر به تنظیم دقیق رطوبت نیاز باشد،بایستی حداقل از یک هواساز درون ساختمان استفاده کرد.
معمولا برای تامین هوای تازه ، روش اول(استفاده از دستگاه هواساز) به کار می رود.

3. انواع فن کویل از نظر دو لوله ای یا چهار لوله ای

در نوع دو لوله ای ،یک لوله برای ورود جریان آب سرد یا گرم و یک لوله برای خروج آن است. در نوع چهار لوله ای یک لوله مخصوص ورود آب سرد و یک لوله مخصوص ورود آب گرم و دو لوله دیگر برای خروج آنهاست. مزیت چهار لوله ای اینست که اگر در یک ساختمان با تعداد زیادی فن کویل، تعدادی از واحد ها به سرمایش و تعدادی به گرمایش (به طور همزمان با هم) نیاز داشته باشند، نوع چهار لوله ای این نیاز همزمان را به خوبی تامیت می کند ولی نوع دو لوله ای نمی تواند زیرا در تمامی دستگاه ها به طور همزمان یا آب سرد جاری است یا آب گرم (در ایران به علت پایین تر بودن قیمت نوع دو لوله ای نسبت به چهار لوله ای، نوع دو لوله ای کاربرد بیشتری دارد.)

کوئل دو لوله و چار لوله - تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل
4. انواع فن کویل از نظر شکل ظاهری و محل نصب

1.4. فن کویل زمینی

نوع زمینی به دو صورت کلی بالا زن و روبرو زن و معمولا در ظرفیت های هوادهی بین 200 تا 1000 فوت مکعب بر دقیقه (CFM) ساخته می شوند.

کوئل زمینی شرکت رادکو RADCO - تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

2.4. فن کویل دیواری

نوع دیواری معمولا به صورت روبرو زن و با ظرفیت هوادهی بین 200 تا 800 فوت مکعب بر دقیقه (CFM) ساخته می شوند.

کوئل دیواری شرکت رادکو - تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

3.4. فن کویل کاستی

نوع کاستی معمولا زیر سقف کاذب نصب شده و فقط دریچه هوای خروجی آن دیده می شود و در مدل های مختلف یک، دو و چهار طرفه و با ظرفیت هوادهی بین 200 تا 1200 فوت مکعب بر دقیقه (CFM) ساخته می شوند. معمولا از این نوع فقط در ساختمان هایی که دارای سقف کاذب هستند استفاده می شود تا تنها دریچه های آن در معرض دید قرار بگیرد.(همانند شکل زیر)

fan coil Ceiling فن کوئل کاستی شرکت رادکو - تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

کویل کاستی شرکت رادکو RADCO 1 - تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

4.4. داکت فن کویل یا فن کویل کانالی یا همان نوع سقفی تو کار

معمولا در ظرفیت هوادهی بین 300 تا 2200 فوت مکعب بر دقیقه (FCM) ساخته می شوند و به سه شکل داکت فن کویل توکار سقفی، روکار سقفی و روکار ایستاده دیواری موجود است . نوع تو کار آن نسبت به رو کار کم صدا تر است و کاربرد بیشتری دارد.
فن کویل یا فن کویل کانالی یا همان نوع سقفی تو کار - تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

تشریح ساختار و طرز کار فن کویل

فن کویل دستگاهی است که از یک مبدل حرارتی (کویل) سرمایشی و گرمایشی و یک فن تشکیل شده است. معمولا آب توسط دستگاه هایی مانند چیلر یا مینی چیلر (چیلر اسکرال، چیلر اسکرو، چیلر سانتریفیوژ) سرد و توسط دستگاهایی مانند بویلر یا پکیج گرم شده و از طریق لوله کشی به آن ارسال می شود و درون کویل آن جریان می یابد. سپس فن با دمیدن هوا از اطراف کویل، هوا را سرد یا گرم می کند. همچنین دستگاه وظیفه فیلتر نمودن هوا را با استفاده از فیلتر های قابل شستشو بر عهده دارد. در این سیستم، هر دستگاه به صورت جداگانه و مستقل از سایر دستگاه ها کنترل شده و با کنترل جریان آب ورودی کویل یا کنترل دور فن، دمای مورد نظر تنظیم می شود. در شکل زیر ساختار درونی نوع سقفی آن شامل کویل (لوله های مسی رفت و برگشتی با پره های آلمینیومی) و فن است، نشان داده شده است.

و طرز کار فن کویل - تشریح انواع فن کویل، ساختار و طرز کار فن کویل

کدام نوع را انتخاب کنیم ؟
فن کویل زمینی مساحتی از کف را اشغال و نوع دیواری نیز در معرض دید قرار می گیرد . نوع کاستی و نوع سقفی تو کار در سقف نصب شده و فقط دریچه هوای خروجی از آن نمایان است. معمولا در اکثر پروژه های مسکونی از نوع سقفی تو کار استفاده میشود.
اگر در قسمتی از ساختمان به ظرفیت های هوادهی بالا نیاز باشد، مناسب ترین گزینه نوع سقفی تو کار می باشد.
در نوع کاستی چهار طرفه، هوای سرد و گرم به صورت یکنواخت و در چهار طرف از سقف به سمت پایین دمیده می شود و از آن بیشتر در محیط های تجاری که دارای سقف کاذب هستند استفاده می شود.
از نظر قیمت نیز نوع سقفی تو کار در ظرفیت های هوادهی برابر نسبت به انواع دیگر بسیار کمتر است. برای مثال در ظرفیت 600 CFM قیمت فن کویل سقفی تو کار حدودا نصف انواع دیگر است.

فروش انواع فن کویل های شرکت رادکو:

محصولات ما مطابق با نیازها و درخواست های هر مشتری طراحی و تولید شده است .با توجه به اطلاعات فنی و قیمت های مناسب ارائه شده انواع فن کوئل در سایت تخصصی و معتبر رادکو، صمیمانه امیدواریم شما کاربر گرامی ضمن مطالعه مشخصات فنی کامل ارائه شده، با اطمینان خاطر از گارانتی اصلی+تحویل سریع محصولات، رادکو را جهت خرید محصول مورد نیاز خود (از یک محصول تا خرید عمده برای شرکت ها و پروژه های ساختمانی) در سراسر کشور و حتی در کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه انتخاب فرمائید.جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع سیستم ها، شناخت خصوصیات، مزایا و معایب هر یک، انتخاب مناسب ترین سیستم برای ساختمان های مسکونی  و اداری خود و نیز استعلام قیمت فن کویل ها و سایر دستگاه ها با مهندسان ما تماس بگیرید.

تماس با بخش فروش و دفتر مرکزی RADCO

صفحه محصولات شرکت رادکو

صفحه نخست شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو)

مطالعه بیشتر:

انتخاب و خرید انواع مینی چیلر و مقایسه مینی چیلر و داکت اسپلیت

آشنایی با چیلر تراکمی و انواع کمپرسور

با انواع مختلف چیلرها آشنا شویم (چیلر تراکمی، چیلر جذبی، مینی چیلر)

طرز کار چیلر تراکمی آب خنک چگونه است؟ اجزا تشکیل دهنده چیلر تراکمی آب خنک – نوع و برند کمپرسور چیلر های تهویه مطبوع شرکت رادکو برای تناژهای مختلف .

چیلر هوایی اسکرو شرکت رادکو

داکت اسپلیت /قیمت داکت اسپلیت و خرید داکت اسپلیت /شرکت رادکو

, , , , ,
داکت اسپلیت یکی از رایج ترین سیستم های گرمایشی و سرمایشی است که در حال حاضر استفاده می شود که شامل دو بخش است . که یک بخش سیستم (کندانسور) در خارج از ساختمان قرار دارد و معمولا روی یک دیوار خارجی قرار دارد و یک بخش سیستم (هواساز) داخل ساختمان قرار دارد و در داخل سقف کاذب تعبیه می شود .
چیلر هوایی اسکرو شرکت رادکو

فن کویل/قیمت فن کویل و خرید فن کویل /شرکت رادکو

, ,
فن کویل کوچکترین عضو سیستم های تهویه مطبوع است. فن کویل دستگاهی برای خنک کردن و تولید گرما و به طور کلی تهویه مطبوع در محیطهای مختلف مانند : محیطهای مسکونی، اداری ،تجاری است.
معماری ساختمان و استفاده درست از سیستم های تهویه مطبوع در معماری ساختمان

تهویه مطبوع چگونه معماری مدرن را شکل داد

, , , , , , , , ,
ساختمان ها آثاری هنری اند و نماد خلاقیت هستند . معماران ، ساختمان های بزرگ و زیبایی خلق می کنند که در برابر زلزله نیز مقاوم هستند . در نتیجه همکاری با یک تیم در زمینه تهویه مطبوع می تواند این زیبایی را دو چندان کند و علاوه بر زیبایی ساختمان ، احساس آرامش و آسایش را نیز برای ساکنین آن فراهم کند.
چیلر هوایی اسکرو شرکت رادکو
چیلر هوایی اسکرو شرکت رادکو

چیلر هوایی چیست؟ مزایای کمپرسور اسکرال، اسکرو و پیستونی

چیلر های هوا خنک به دلیل استفاده از کندانسور هوا خنک به این نام شناخته می شوند شرکت رادکو آماده خدمت رسانی به کارفرمایان عزیز است تا با ارائه پیشنهادات در زمینه تهیه دستگاه های تهویه مطبوع به شما کمک کند.
فن کویل شرکت رادکو

فروش انواع فن کویل در کرج و تهران شرکت رادکو

, , , , , , , , , , , ,
فن کویل دستگاهی برای تولید گرما و سرما در ساختمان های اداری و مسکونی وتجاری همانطور که از نام این دستگاه پیداست از دو بخش اصلی فن و کویل تشکیل شده است این دستگاه در واقع نقش تمام کننده عمل انتقال حرارت و تهویه هوا را دارد.
تهویه مطبوع شرکت رادکو
سیستم تهویه مطبوع برج های مسکونی تجاری شرکت رادکو
چیلر هوایی اسکرو شرکت رادکو
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *