شیر اطمینان چیست ؟

اطمینان شیری است که توسط یک فنر بسته شده است و با رسیدن فشار پشت شیر به یک فشار استاتیکی مشخص و عمل کرده و به سرعت باز میشود. با مشخص بودن مساحت سطح مقطع و انوازه نازل می توان مشخص نمود که چه حجم سیال از شیر خارج خواهد شد. در ابتدا باید اندازه نازل خروجی محاسبه گردد. شیرهای اطمینان با آزاد کردن مقداری از سیال به بیرون از منطقه تحت فشار ایمن سازی را انجام میدهند. شیر اطمینان در جاهایی که حداکثر فشار کاری به وجود می آید نصب می گردد. در سیستم های تولید بخار شیرهای اطمینان برای جلوگیری از افزایش فشار بر روی بویلر ها نصب میشود‌.

شیر اطمینان

مطالعه بیشتر :سیستم های تهویه مطبوع

کاربرد شیر اطمینان

در صنایع مخازن و تجهیزات تحت فشار باید به وسیله شیر اطمینان محافظت شود. شیر های ایمنی را باید به نحوی انتخاب کرد که در صورت برخورد آن تعادل در فشار مخزن شیر اطمینان باز شده و مقادیر اضافی سیال را خارج کند. در مواردی که تجهیزات فشار علاوه بر دم خوردن تعادل در شرایط کاری در معرض خطرات آتش سوزی یا انفجار نیز هستند باید این شیرها را طوری انتخاب شوند که که نه فقط در فشار معینی باز گردند بلکه ظرفیت آن را داشته باشند که مقدار اضافی سیال داخل مخزن را که در اثر حرارت تغییر حالت داده است به بیرون تجهیز انتقال دهد. شیرهای اطمینان باید در فشاری حدود۱۰درصد بیشتر از فشاری که تجهیز باید نگه دارد یا در حدود بالاترین فشاری که مغز نمی‌تواند تحمل کند انتخاب شود. در مخازن ضد انفجار فشار مخزن نباید از۲۰درصد فشار طراحی بالاتر برود. شیرهای ایمنی به عنوان وسیله ای مناسب جهت جلوگیری از ازدیاد فشار ناگهانی در موتورخانه ها کارخانه ها و به طور کلی انواع سایت های صنعتی و برای انواع سیالات از قبیل گاز، بخار آب و هوای فشرده استفاده می گردد. محدودیت فشار در این گونه کاربردی ها که اصطلاحاً به محدوده فشار کارکرد ام معروف است معمولاً ناشی از فشار قابل تحمل تجهیزات لوله ها و دستگاه ها یا محصولات تولیدی و همچنین مسائل مرتبط با حفظ ایمنی افراد می باشد. نحوه باز شدن شیرهای اطمینان و مشخصات کاری آنها ارتباط مستقیمی با نحوه طراحی قطعات داخلی شیر دارد. در اغلب موارد این طراحی به گونه ای انجام می گیرد که پس از شروع باز شدن شیر اطمینان در اثر ازدیاد فشار این عمل تا زمانی که شیر کاملا باز گردد به سرعت تشدید می شود.

شیر اطمینان چیست ؟

مطالعه بیشتر:

 

در ارتباط با شیر های اطمینان لازم است که با اصلاحاتی در این زمینه آشنا شویم

Over pressure(بالاترین فشار)

فشاری است که شیر اطمینان در وضعیت کاملاً باز قرار می‌گیرد و حداکثر ظرفیت تخلیه خود را دارا می باشد. واضح است که این فشار بالاتر از فشار نقطه تنظیمset pressure)) میباشد و مقدار آن با توجه به کاربردها واستانداردهای مختلف متفاوت می باشد. استاندارد  BS5500این مقدار اختلاف فشار در مورد سیستم های بخار و گاز برای حداکثر ۱۰ درصد فشار تنظیمی شیر اطمینان در نظر می گیرد. شیرهای اطمینان در فرآیندهای که ممکن است در اثر ازدیاد فشار به محصول و یا تجهیزات خسارتی وارد شود از بروز این خطرات جلوگیری می کند.

مطالعه بیشتر:

پمپ دان PUMP DOWN کردن و سوپر هیت SUPER HEAT چیلر تراکمی

Blow Down(پایین ترین فشار)

مقدار اختلاف فشار پایین تر از نقطه تنظیم شیر اطمینان است جهت بسته شدن کامل و محکم شیر اطمینان پس از باز شدن و سپس برگشت سیستم به فشار عتدی مورد احتیاج می باشد. این پارامتر به Reset Differentialنیز معروف است. میزان Blow Down طبق استاندارد مذکور حدود ۱۰ درصد می باشد. مقادیر Over Pressure و Blow Downبسته به نوع سیستم انتخاب طراح متغیر بوده و به طور مثال می‌تواند به ترتیب ۳ درصد و ۴ درصد انتخاب گردد.

Set Point (نقطه تنظیم)

تنظیم مناسب نقطه عملکرد و باز شدن شیر اطمینان اولاً به دلایل ایمنی مذکور و ثانیاً به منظور اطمینان از کارکرد شیر اطمینان با هد را صدا و همچنین به ممانعت از صدمه به شیر اطمینان ضروری می باشد. این نقطه نباید بیشتر ازSOL/Pایا محدوده فشار کارکرد ایمن تجهیزات باشد. از طرفی باید به خاطر داشت که تنظیم فشار آزادسازی شیر اطمینان روی فشار کمتر ازSOL/Pهیچگونه مزیتی به همراه نخواهد داشت و تنها باعث افزایش احتمالی دفعات باز شدن شیر اطمینان و فرسوده شدن آن خواهد گشت. میزان تغییرات احتمالی در فشار سیستم پارامتر دیگری است که باید در فشار تنظیم شیر اعتناد در نظر گرفته شود تا از باز شدن بی مورد شیر جلوگیری به عمل آید. در صورت نادیده گرفتن این مورد شیر اطمینان در بسیاری از موارد در حالت نزدیک به بسته کار خواهد نمود که به این پدیدهSimmering  گفته می شود. این حالت در نتیجه نزدیک بودن بیش از اندازه فشار سیستم به نقطه تنظیم روی می دهد و علاوه بر ایجاد سر و صدا و مسائل جانبی باعث ایجاد صدمه به قسمتهای داخلی شیر و در نتیجه نشت دائمی آن خواهد شد.

اجزای شیر اطمینان

Shut-ofd Margin (فشار اطمینانی)

هنگامی که فشار کاری سیستم و نقطه تنظیم شیر اطمینان به هم نزدیک باشند. علاوه بر در نظر گرفتن تغییرات فشار احتمالی سیستم که در بالا عنوان گردید فشار اطمینانی نیز به عنوان تضمین و اطمینان یافتن از بسته ماندن کامل شیر در فشار کاری سیستم اضافه می گردد که معمولاً حدود0.1بار است.

مطالعه بیشتر :سایت گلاس دانفوس(DANFOSS SIGHT GLASS)

Set pressure  (فشار تنظیم)

فشار نسبی ورودی به شیر ایمنی که شیر برای باز شدن دریچه فشار تنظیم میشود.

Back Pressure ( فشار پشتی)

لاین خروجی PSV می تواند توسط یک لوله به هوای آزاد تخلیه گردد یا اینکه به یک خط دیگر هدایت گردد. فشار خط خروجی بهBlack Pressure موسوم است.

Build-Up Back Pressure ( فشار پشتی ساختاری)

افزایش فشار در مدار تغذیه در اثر جریان ناشی از باز شدن شیرایمنی فشار می گویند.

Superimposed back Pressure (فشار تحمیلی)

فشار استاتیکی در خروجی شیرایمنی فشار در لحظه باز شدن شیر را می گویند. این فشار می تواند ثابت و یا متغیر باشد‌.

Accumulation Pressure (فشار انباشتگی)

به افزایش فشار از مقدار MWAP یک مخزن که باعث تخلیه از تجهیزات ایمنی فشار می گردد گفته می شود و بر حسب واحد یک درصد بیان می شود. بیشترین مقدار مجاز برای آن توسط کدهای کاربردی برای حوادث در حین کار و انفجاری بیان میشود.

Opening Pressure ( فشار باز شدن )

فشار استاتیکی در ورودی شیر که موجب باز شدن شیر بسته میگردد

Closing pressure ( فشار بسته شدن )

فشار استاتیکی در ورودی شیر که منجر به بسته شدن مجدد یک شیر اطمینان باز می‌گردد.

مطالعه بیشتر :

افزایش فشار مجاز به دلایل مختلف انتخاب می افتد.

  • جریان ناخواسته سیال توسط شیر های قطع و وصل
  • عملکرد نامناسب و یا خرابی شیرهای تقلیل فشار
  • نقص در سیستم خنک کننده که موجب تبخیر و انبساط سیال می شود
  • قطع نیروی الکتریسیته یا هوای فشرده به سیستم های کنترل
  • آتش سوزی
  • شکستن لوله های مبدل حرارتی
  • واکنش های شیمیایی ناخواسته
  • تغییر دمای محیط

انواع شیر اطمینان :

شیر اطمینان با فنر

ساختار شیر اطمینان با فرد به این صورت است که روی صفحه دریچه آن فنری تعبیه شده و به وسیله مهره ای که در بالای فنر وجود دارد می توان فشار روی دریچه مخزن را تا حدی ایمنی مورد نظر تنظیم کرد. این نوع شیر اطمینان بیشتر برای مغازه تحت فشار استفاده می شود

انواع شیر اطمینان

شیر اطمینان وزنه ای

ساختار این نوع از شیرهای اطمینان به این صورت است که فشار درون مخزن توسط نیروی وزن های موجود روی دریچه مخزن تا حدی ایمنی مجاز موردنظر قابل تنظیم می باشد.

مطالعه بیشتر: شیر یک طرفه (CHECK VALVES)چیست ؟

شیر اطمینان با فنر و دیافراگم

این شیر اطمینان برای کنترل مواد و سیالات در مخزن استفاده می‌شود و هم زمان می‌توان فشار و سطح مایع درون مخزن را به خوبی کنترل کند.

شیر اطمینان ( Spring loaded)

این نوع شیر برای رفع نیاز به یک وسیله ساده و قابل اعتماد ایجاد شده تا حفاظت در برابر افزایش فشار بیش از حد را تأمین کند. شیر از یک ورودی یا نازل که بر روی سیستم تحت فشار نشده یک دیسک در مقابل ناظر برای جلوگیری از عبور جریان در شرایط عملیاتی نرمال یک فنر برای بسته نگه داشتن دیس و یک بدن برای نگهداشتن اجزای شیر در کنار هم تشکیل شده است. نیروی فنر برای میزان فشاری که در آن شیر باز خواهد شد قابل تنظیم می باشد. زمانی که فشار درون سیستم شروع به بالا رفتن کند اگر نیروی حاصل از فشار سیال از نیروی فنر بیشتر شود دیسک بالا می‌رود و سیال تخلیه شده و فشار کاهش می یابد. بیشتر شیرهای ایمنی فشار دارای یک محفظه کنترل ثانویه یا یک محفظه نگهدارنده برای تقویت نیروی وارد به فنر هستند.  با شروع بلند شدن دیسک سیال وارد مغز کنترل شود تا مساحت بیشتری از دیسک را در معرض فشار سیستم قرار دهد. این امر باعث تغییر تدریجی نیرو می‌شود که افزایش نیرو فن را جبران میکند و باعث میشود شیر با سرعت زیاد باز شود همان زمان جهت جریان سیال معکوس می شود تاثیرمومنتوم ناشی از تغییر جهت جریان بالا رفتن فنر را تقویت می کند. این اثرات با هم ترکیب می شوند تا شیر در وضعیت کاملا باز قرار گیرد و حداکثر ظرفیت تختی خود را داشته باشد. در این حالت از آنجا که سطح بزرگتر دیسک  در معرض فشار سیستم از تا زمانی که فشار سیستم تامکار کمتر از فشار تنظیم شده کاهش نیابد شیر بسته نمی شود.

مطالعه بیشتر:شیر برقی یا سلنوئید ولو چیست

شیر اطمینان (Safety valve)

این شیر را برای حفاظت از تأسیسات تحت فشار حاوی گاز نصب می شود که با استفاده از فشار استاتیک ورودی عمل می‌کند و با باز شدن سریع و عمل کردن ضربه ای های سیال را تخلیه میکنند و باعث کاهشتا رسیدن به فشار مجاز می شوند.

شیر اطمینان (Safety Relief valave)

با باز شدن سریع یا عمل کردن ضربه‌ای یا با باز کردن متناسب با افزایش فشار بیشتر از فشار عملیاتی مجاز بسته به کاربرد عمل می کند و برای هر شیار مایع یا تراکم پذیر مورد استفاده قرار گیرد

مطالعه بیشتر :عملکرد شیرهای انبساط و انواع آن

شیر اطمینان (Vacumm Relief valve)

شیر ایمنی خلاء برای جلوگیری از ایجاد خلا در داخل مخازن و لوله ها بر روی آن ها به صورت عمودی نصب میشود. این شیر باید تا حد امکان نزدیک مخزن یا مستقیماً بر روی نازل مخزن تحت فشار یا برروی اتصالی کوتاه جریان مستقیم و بدون مانع بین مخزن و شیر را فراهم کند نصب شود. شیرینی خلاق در موقعیتی غیر از موقعیت های توصیه شده اثر منفی بر عملکرد آن خواهد گذاشت. شیر هرگز نباید بر روی اتصالی نصب شود که قطر داخلی آن کمتر از اتصال ورودی شیر باشد.

مطالعه بیشتر :

نگهداری و تعمیرات چیلرهای تجاری،صنعتی و خانگی توسط شرکت رادکو

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب مناسب ترین دستگاه برای پروژه خود و نیز استعلام قیمت آنها با مهندسان ما تماس بگیرید. کارشناسان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو) آماده ارائه هر گونه مشاوره تخصصی در این زمینه می‌باشند.

تماس با بخش فروش و دفتر مرکزی RADCO

صفحه محصولات شرکت رادکو

صفحه نخست شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات شرکت رادکو

محصولات شرکت رادکو

طریقه عملکرد سیستم هوشمند موتورخانه
,

سیستم هوشمند موتورخانه |هوشمند سازی موتور خانه ساختمان| موتورخانه هوشمند

موتورخانه ها که به عنوان قلب تهویه مطبوع فعالیت دارند بیشترین استفاده از منابع طبیعی آب و گاز را برخوردارند که به همین دلیل بهینه و هوشمند بودن آنها بسیار با اهمیت است زیرا در مصرف انرژی ها صرفه جویی می شود و همچنین طول عمر تجهیزات نیز بیشتر خواهد شد و همچنین هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیرات کاهش می یابد.
موتورخانه دو فصلی چیلر و بویلر
, , ,

موتورخانه دو فصلی چیلر و بویلر

همان گونه که از نام آن بر می آید در موتورخانه های دو فصله(هم سرمایش و هم گرمایش) از چیلر آب خنک برای سرد کردن و از بویلر نیز برای گرم کردن ساختمان استفاده می شود که این امر باعث می شود که گرما و سرما را برای ما فراهم می کنند.
دستورالعمل نصب و تعمیر و نگهداری چیلر هوا خنک
چیلر جدبی
, , , , ,

طرز کار چیلر جذبی | چیلر جذبی چیست | انواع چیلر جذبی

چیلر جذبی با چیلر تراکمی متفاوت است زیرا کمپرسور ندارد. در عوض از گرما برای خنک کردن استفاده می کند.
نکات مثبت و منفی سیستم های تهویه مطبوع هوشمند
,

سیستم های تهویه مطبوع هوشمند | ویژگی های سیستم های تهویه مطبوع هوشمند

هوش مصنوعی در حال حاضر فرصت هایی را برای بهبود تعمیر و نگهداری، راحتی و صرفه جویی در انرژی را برای تهویه مطبوع فراهم می کند.
خرید مینی چیلر به قیمت کارخانه
, , ,

خرید مینی چیلر به قیمت کارخانه | فروش مینی چیلر به قیمت کارخانه

مینی چیلر دستگاهی می باشد که دراصل چیلر هوا خنک کوچکی است که برای آپارتمان ها و ساختمان هایی که نیاز به سرمایش و گرمایش مستقل دارند و می خواهند مشکلات مربوط به موتورخانه مرکزی را نداشته باشند، به کار می رود.
پارامترهایی که در انتخاب چیلر موثر است
, , , , , , , , ,

شرکت های ساخت چیلر | شرکت های سازنده چیلر |چیلر صنعتی، خانگی

سازنده های چیلر انواع چیلر های مورد نیاز برای خنک سازی محیط های اداری تجاری مسکونی و صنعتی طراحی و می سازند و به بازار عرضه می کنند چیلر ها از برندهای مختلفی در بازار موجود هستند که با توجه به مدل آن و ظرفیت خنک سازی آن متفاوت هستند .
سیستم‌های سرمایش و گرمایش مینی چیلر
, ,

مینی چیلر | سیستم‌های سرمایش و گرمایش مینی چیلر |

در فصل تابستان ، نیاز به سرمایش در چیلر یا مینی چیلر می‌شود، آب خنک تولید شده به فن کویل ها که به‌عنوان یونیت‌های داخلی در هر فضا نصب هستند فرستاده می‌شود هوای دمیده شده توسط فن از روی کویل عبور می‌کند و خنک می‌شود و وارد اتاق‌ها می‌گردد و در نهایت هوای مطبوع در اتاق خواهیم داشت.
شرکت سازنده چیلر صنعتی
, , , ,

چیلر چیست؟| انواع چیلر تراکمی و کاربرد آن | اجزای چیلر

چیلر دستگاهی است که به وسیله سیال خنک کننده در سیکل تبرید، سیال دیگر را(عمدتا آب) برای مصارف صنعتی یا تهویه مطبوع خنک می کند. این آب سرد در اواپراتورچیلر در سیستمهای صنعتی برای خنک کردن بخشی از ماشین آلات و در تهویه مطبوع برای خنک کردن هوا استفاده می شود و هوا را از طریق هواساز، فن کویل و.. قابل استفاده است.