ظرفیت اسمی و واقعی چیلر چیست ؟

ظرفیت اسمی چیلر به حالتی گفته می‌شود که دستگاه مورد نظر تحت شرایط خاصی مورد آزمایش قرار گرفته و معمولاً در کاتالوگ ها و بروشور ها درج می شوند و با ظرفیت واقعی چیلر که باید در شرایط آب و هوایی خاص کار کند متفاوت است.

برای مثال شرایط تست نامی در کشور آمریکا شامل دمای محیطی ۳۵ درجه سانتی گراد دمای آب ورودی ۱۳ درجه و دمای آب خروجی ۷ درجه سانتی گراد است. در کشورهای اروپایی این موارد شامل دمای محیطی ۲۵ درجه دمای آب ورودی ۲۰ درجه و دمای آب خروجی ۱۵ درجه سانتی گراد می باشد.

همه چیز در مورد ظرفیت اسمی (نامی) و واقعی چیلر1

به طور کلی ظرفیت اسمی چیلر بر اساس استانداردهای مانند  ANSI ، AHRIتحت شرایطی خاص تست می شود تعیین می گردد. برای مثال در استاندارد AHRI دمای هوای محیط ۳۵ درجه دمای هوای خشک ۲۷ درجه و دمای هوای تر ۲۰ درجه سانتیگراد در نظر گرفته می شود. این در حالی است که اگر هم این چیلرها بخواهند در شرایط محیطی خاص مورد استفاده قرار بگیرد و ظرفیت واقعی کارکرد آنها کمتر یا بیشتر از ظرفیت اسمی آنها خواهد بود‌.

برای مثال یک چیلر با ظرفیت اسمی ۳ تن تبرید را در نظر بگیرید که در شرایط آزمایشگاهی اروپایی طراحی ساخت و آزمایش می شود‌. اگر این چیز در شرایط واقعی در محیطی با دمای ۳۵ درجه کار کند و دمای آب ورودی به آن ۱۳ درجه و دمای آب خروجی از آن ۷ درجه باشد ظرفیت واقعی آن ۲.۲ تن تبرید خواهد بود و این یعنی اینکه چیلر مورد نظر با حدودا ۲۵ درصد کمتر از ظرفیت اسمی خود کار خواهد کرد‌.

زمانی که چیزی را برای کاربردی خاص سایز می‌کنید باید نسبت به این موضوع اطمینان حاصل کنید که چیلر بتواند در بدترین شرایط ممکن با حداکثر ظرفیت کار خود را به خوبی انجام دهد. مشتریان ممکن است که دچار اشتباه شده و برای چنین شرایطی برنامه خاصی نداشته باشد و چیزهای مورد نیاز خود را بر اساس اطلاعات موجود در کاتولوگ که بر اساس ظرفیت اسمی چیلر درج شده‌اند انتخاب کنند که در نهایت منجر به خرید چیلری با سایزینگ نامناسب شده و در شرایط واقعی سیستم را دچار مشکل می کنند.

محاسبه ظرفیت چیلر

معمولاً در مجامع علمی و فروشگاه های دستگاه های صنعتی از همین اسم ظرفیت چیلر برای معرفی دستگاه استفاده می شود در صورتی که هم فروشنده ها و هم خریداران می دانند که این دو در حقیقت یکسان هستند. در محاسبه ظرفیت چیلر نیازی نیست از کاربردهای آن و یا نوع آن اطلاعی داشته باشید.

تعیین ظرفیت چیلر به کمک سه متغیر کلی انجام می گیرد :

 • دمای آب ورودی به ساختمان چیلر

 • دمای آب خروجی از ساختمان چیلر و دمای مورد نیاز

 • شدت جریان آب در ساختمان چیلر

در محاسبۀ ظرفیت چیلر بیشتر مواقع از سیستم متریک استفاده نشده و از سیستم امریکایی بهره گرفته می شود. برای مثال تفاوت دمای آب باید بر حس درجۀ فارنهایت بیان شود و شدت جریان آب نیز اغلب بر حسب گالن بر دقیقه محاسبه می گردد. فرمول کلی تعیین و محاسبه ظرفیت چیلر به قرار زیر است:

Q=Cp*p*V*dT

در فرمول فوق Q  نشان دهندۀ ظرفیت چیلر است

 Cp ظرفیت گرمایی ویژه آب است؛ که در سیستم امریکایی واحد آن Btu/lb.F  است

P  نیز چگالی آب است که در واحد امریکایی 33 بوده و واحد آن پوند بر گالن (lb/gallon)  است

V  نیز دبی حجمی آب چیلر است و در سیستم امریکایی بر حسب گالن بر ساعت تعریف می‌ شود

 dT نیز که اختلاف دمای آب یا سیال در زمان ورود و خروج از سیکل چیلر است.

مثالی برای شرح چگونگی و نحوه محاسبه ظرفیت چیلر

طبق فرمول بالا مشخص است که محاسبه ظرفیت چیلر خیلی کار سختی نیست و تنها باید با جایگزاری چند عدد آن را انجام داد. تنها نکتۀ این محاسبات دقت در واحدهای هر متغیر است که در بالا شرح داده شد. حال فرض کنید می خواهید ظرفیت چیلری را محاسبه کنید که شدت جریان آب در آن چهل گالن بر دقیقه بوده و دمای ورود و خروج آن نیز هفتاد و پنجاه و هشت درجه فارنهایت است.

محاسبات در چند مرحله پیگیری می شود. در ابتدا اختلاف درجه حرارت را محاسبه می کنیم؛ که در این مثال مساوی است با دوازده درجه فارنهایت. دیگر اعداد مورد نیاز نیز که مشخص است.

پس فرمول محاسبه ظرفیت چیلر بدین شکل است :

Q=1*8.33*60*40*12=239904 Btu/hr

حال اگر بخواهید ظرفیت چیلر را بر حسب تن تبرید نیز به دست بیاورید  کافی است عدد به دست آمده را به عدد 12000 تقسیم کنید. که حاصل در مثال فوق 19/9 تن تبرید خواهد بود.

نکته : در تعیین سایز چیلرها علاوه بر در نظر گرفتن ظرفیت چیلر، حدود بیست درصد نیز اورسایز (Over Size) در نظر گرفته می شود. پس عدد بالا را بایستی در 1/2 نیز ضرب کرد؛ که عدد 23/9 به دست خواهد آمد.

چگونگی و نحوه محاسبه ظرفیت چیلر

فرمول محاسبه ظرفیت چیلر بر اساس سیستم متریک

اگر بخواهید ظرفیت چیلر را بر اساس سیستم متداول متریک انجام دهید و از اعداد عجیب و غریب استفاده نکنید، لازم است تمام موارد بالا را به دقت تبدیل نمایید؛ برای مثال تفاوت دمای ورود و خروج آب معمولاً بر حسب کلوین (K) محاسبه می شود و چگالی آب نیز بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب بیان می شود. ظرفیت گرمایی ویژه آب نیز بایستی بر حسب کیلوژول بر کیلوگرم کلوین بیان شود. (Kj/Kg.K) اگر از واحدهای گفته شده استفاده کنید، ظرفیت چیلر نیز بر حسب کیلووات محاسبه خواهد شد.

البته می توانید پس از انجام محاسبات نیز این تبدیلات را به کار ببرید  برای مثال جهت تبدیل کیلووات به بی تی یو بر ساعت، می توانید آن را در عدد 3412 ضرب کنید.

 عوامل مهم در تعیین ظرفیت چیلر

 • ارتفاع از سطح دریا

هرچه ارتفاع از سطح دریا بالا تر باشد غلظت هوا کمتر شده و در شرایط دمای یکسان انتقال حرارت در کندانسور چیلر کمتر میشود. فرض کنید که دو شهری  با شرایط دمایی یکسان داریم که ارتفاع آن ها از سطح دریا با یکدیگر متفاوت است ظرفیت واقعی چیلر در شهری که ارتفاع بالاتری دارد کمتر خواهد بود

 • دمای محیطی

فرض کنید ظرفیت اسمی چیلر تراکمی هوا خنک ای ۱۰تن باشد. برای به دست آوردن ظرفیت واقعی چیلر یکبار آن را در شهری سردسیری مثل اردبیل یک‌ بار هم در شهر گرمسیری مثل یزد نصب می کنید. شاید شما انتظار داشته باشید که در هر دو شرایط بتواند با حداکثر ظرفیت خود که ۱۰ تن است کار کند ولی در عمل چنین انتظاری اشتباه است. در واقع هرچه دمای هوای محیط بالاتر باشد راندمان کندانسور کاهش می یابد و در عمل ظرفیت واقعی چیلر کمتر می شود و هرچه دمای محیط خنک تر باشد انتقال حرارت در کندانسور بهتر شده و راندمان  بالاتر رفته و حداکثر ظرفیت چیلر نیز افزایش می یابد.

 عوامل مهم در تعیین ظرفیت چیلر

 • دمای آب ورودی به چیلر

هرچه دمای آب ورودی به چیلر کمتر باشد ظرفیت واقعی چیلر نیز پایین تر می رود. چیلری با ظرفیت اسمی ۱۰ تن را در نظر بگیرید که در شرایط آزمایشگاهی دمای آب ورودی به آن ۲۰ درجه سانتیگراد باشد. اگر در حالت واقعی دمای آب ورودی به آن ۱۸ درجه شود ظرفیت واقعی چیلر در حالت ماکزیمم کاهش یافته و از ۱۰ تن تبرید کمتر می شود.

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب مناسب ترین دستگاه برای پروژه خود و نیز استعلام قیمت آنها با مهندسان ما تماس بگیرید. کارشناسان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو) آماده ارائه هر گونه مشاوره تخصصی در این زمینه می‌باشند.

راههای ارتباط با ما

 • تلفن های تماس با ما

  دفتر تهران:28428609-021

  تلفن همراه:09385059681 

   ساعت پاسخگویی : شنبه تا پنجشنبه  ساعت 9 الی 18

 • آدرس ایمیل

  واحد بازرگانی و فروش:

  sm@radcoir.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات شرکت رادکو

محصولات شرکت رادکو

طریقه عملکرد سیستم هوشمند موتورخانه
,

سیستم هوشمند موتورخانه |هوشمند سازی موتور خانه ساختمان| موتورخانه هوشمند

موتورخانه ها که به عنوان قلب تهویه مطبوع فعالیت دارند بیشترین استفاده از منابع طبیعی آب و گاز را برخوردارند که به همین دلیل بهینه و هوشمند بودن آنها بسیار با اهمیت است زیرا در مصرف انرژی ها صرفه جویی می شود و همچنین طول عمر تجهیزات نیز بیشتر خواهد شد و همچنین هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیرات کاهش می یابد.
موتورخانه دو فصلی چیلر و بویلر
, , ,

موتورخانه دو فصلی چیلر و بویلر

همان گونه که از نام آن بر می آید در موتورخانه های دو فصله(هم سرمایش و هم گرمایش) از چیلر آب خنک برای سرد کردن و از بویلر نیز برای گرم کردن ساختمان استفاده می شود که این امر باعث می شود که گرما و سرما را برای ما فراهم می کنند.
دستورالعمل نصب و تعمیر و نگهداری چیلر هوا خنک
چیلر جدبی
, , , , ,

طرز کار چیلر جذبی | چیلر جذبی چیست | انواع چیلر جذبی

چیلر جذبی با چیلر تراکمی متفاوت است زیرا کمپرسور ندارد. در عوض از گرما برای خنک کردن استفاده می کند.
نکات مثبت و منفی سیستم های تهویه مطبوع هوشمند
,

سیستم های تهویه مطبوع هوشمند | ویژگی های سیستم های تهویه مطبوع هوشمند

هوش مصنوعی در حال حاضر فرصت هایی را برای بهبود تعمیر و نگهداری، راحتی و صرفه جویی در انرژی را برای تهویه مطبوع فراهم می کند.
خرید مینی چیلر به قیمت کارخانه
, , ,

خرید مینی چیلر به قیمت کارخانه | فروش مینی چیلر به قیمت کارخانه

مینی چیلر دستگاهی می باشد که دراصل چیلر هوا خنک کوچکی است که برای آپارتمان ها و ساختمان هایی که نیاز به سرمایش و گرمایش مستقل دارند و می خواهند مشکلات مربوط به موتورخانه مرکزی را نداشته باشند، به کار می رود.
پارامترهایی که در انتخاب چیلر موثر است
, , , , , , , , ,

شرکت های ساخت چیلر | شرکت های سازنده چیلر |چیلر صنعتی، خانگی

سازنده های چیلر انواع چیلر های مورد نیاز برای خنک سازی محیط های اداری تجاری مسکونی و صنعتی طراحی و می سازند و به بازار عرضه می کنند چیلر ها از برندهای مختلفی در بازار موجود هستند که با توجه به مدل آن و ظرفیت خنک سازی آن متفاوت هستند .
سیستم‌های سرمایش و گرمایش مینی چیلر
, ,

مینی چیلر | سیستم‌های سرمایش و گرمایش مینی چیلر |

در فصل تابستان ، نیاز به سرمایش در چیلر یا مینی چیلر می‌شود، آب خنک تولید شده به فن کویل ها که به‌عنوان یونیت‌های داخلی در هر فضا نصب هستند فرستاده می‌شود هوای دمیده شده توسط فن از روی کویل عبور می‌کند و خنک می‌شود و وارد اتاق‌ها می‌گردد و در نهایت هوای مطبوع در اتاق خواهیم داشت.
شرکت سازنده چیلر صنعتی
, , , ,

چیلر چیست؟| انواع چیلر تراکمی و کاربرد آن | اجزای چیلر

چیلر دستگاهی است که به وسیله سیال خنک کننده در سیکل تبرید، سیال دیگر را(عمدتا آب) برای مصارف صنعتی یا تهویه مطبوع خنک می کند. این آب سرد در اواپراتورچیلر در سیستمهای صنعتی برای خنک کردن بخشی از ماشین آلات و در تهویه مطبوع برای خنک کردن هوا استفاده می شود و هوا را از طریق هواساز، فن کویل و.. قابل استفاده است.
اواپراتور سیلابی
, , ,

اواپراتور چیست ؟| قیمت و خرید اواپراتور چیلر های تراکمی|

اواپراتور یکی از مهم ترین و اصلی ترین اجزای تشکیل دهنده چیلر تراکمی می باشد. اواپراتور نوعی مبدل حرارتی است که حرارت را از آبی که باید در چیلر سرد شود جذب کرده و به مبرد در حال تبخیر انتقال می ‌دهد و بدین ترتیب آب سرد می شود.
نصب و راه اندازی مینی چیلر
, ,

مینی چیلرچیست | نکات مهم در انتخاب مینی چیلر|

مینی چیلر یک دستگاه سرد کننده آب است که پس از سرد کردن آب سرد را با پمپ جهت مصارف سرمایشی پمپاژ میکند.
کندانسور تقطیر برقی رادکو
, , ,

قیمت کندانسور برقی کامل (کاور دار) رادکو با ظرفیت (1/4hp -3 hp) |خرید کندانسور برقی |کندانسور یخچال صنعتی

کندانسور برقی نوعی مبدل حرارتی است که ماده ای را از حالت گاز به حالت مایع تبدیل می کند و این کار با سرد کردن ماده صورت می گیرد .کندانسور های برقی از یک فن یا پنکه قدرتمند و متناسب با سایز دستگاه و یک شبکه لوله مسی موازی هم تشکیل شده اند . زمانی که بخار از لوله ها عبور می کند فن هوا را با سرعت در لوله ها جریان می دهد و سبب خنک شدن بخار می شود در نتیجه بخار به مایع تبدیل می شود .
تفاوت چیلر و مینی چیلر
, , , ,

تفاوت بین چیلر و مینی چیلر چیست؟|مینی چیلر بهتره یا چیلر|

مهم‌ترین تفاوت مینی چیلرها و چیلرها در ظرفیت تبریدی دستگاه است که در بازار فروش به آن تناژ تبرید یا تن تبرید نیز گفته می‌شود.
خرید چیلر مدولار
, , ,

چیلر و مینی چیلر اینورتر و مزایای استفاده از آن

چیلر اینورتر یا چیلر با دور متغیر چیلری، است که دور متغیر متصل به کمپرسور چیلر است. در چیلر های معمولی دور کمپرسور معمولا با حداکثر دور خود، کار می کنند (بدون در نظر گرفتن نیاز مصرف کننده ) ولی در چیلر یا مینی چیلر اینورتر، دور موتور الکتریکی متصل به کمپرسور و متناسب با نیاز مصرف کننده دور کم یا زیاد می شود .
چیلر 260x185 - همه چیز در مورد ظرفیت اسمی و واقعی چیلر
, , , , , , , , , ,

سیستم تهویه مطبوع در کارخانه و مکان های صنعتی

تهویه کارخانه موضوع بسیار مهمی است که باید به آن پرداخته شود. بدون داشتن سیستم تهویه مناسب کارخانه شما با احتمال بسیار زیاد در معرض رطوبت و آلاینده های مضر قرار دارد.
خرید چیلر مدولار
, , , , ,

چیلر مدولار چیست؟|تولیدچیلر ماژولار هوایی و آبی|خرید چیلر مدولار

در چیلرهای مدولار به جای استفاده از یک کمپرسور با ظرفیت زیاد از چند کمپرسور با ظرفیت کم استفاده می‌شود. تفاوت چیلر معمولی و چیلر مدولار در تعداد کمپرسور است.