نوشته‌ها

سیستم های تهویه مطبوع بهترین گزینه برای گرمایش و سرمایش برج های مسکونی و تجاری هستند که نیاز ساکنین آن را به نحو احسنت برآورده می کنند.

تهویه مطبوع در بیمارستان یکی از ضروری ترین کارهایی است که باید به نحو احسنت اجرا شود زیرا با آسیب پذیرترین افراد جامعه در ارتباط است

با توجه به اینکه کشور ما چهار فصل می باشد و با توجه به آب و هوای هر اقلیم از کشور باید متناسب با نوع آب و هوا از دستگاه تهویه مطبوع استفاده کرد که این دستگاه ها عملگرد بهتری داشته باشند و باعث آرامش و آسایش ساکنین ساختمان شوند.

Portfolio Items