نوشته‌ها

چیلرها را با دقت انتخاب کنید که ظرفیت آن ها برای محیط شما مناسب باشد اگر ظرفیت آن برای محیط شما بیشتر باشد علاوه بر افزایش هزینه تجهیزات افزایش هزینه آب و برق ماهیانه را هم خواهید داشت.

خرید چیلر هوایی اسکرو مزایای خیلی زیادی دارد و می تواند ساعتها بدون توقف کار کند.

با توجه به اینکه کشور ما چهار فصل می باشد و با توجه به آب و هوای هر اقلیم از کشور باید متناسب با نوع آب و هوا از دستگاه تهویه مطبوع استفاده کرد که این دستگاه ها عملگرد بهتری داشته باشند و باعث آرامش و آسایش ساکنین ساختمان شوند.

Portfolio Items