دستورالعمل نصب و تعمیر و نگهداری چیلر هوا خنک

لوله کشی

1- لوله کشی از جنس مس که مابین کندانسور هوا خنک و چیلر، بر اساس کمترین افت فشار و بر اساس نقشه ارسالی از شرکت سازنده انجام گردد.

2-جهت سهولت در امر سرویس دهی به سیستم و کندانسور هوایی، در مسیر ورود گاز به کندانسور هوایی،شیر دستی با سایز مناسب(مطابق نقشه لوله کشی ارسالی از سوی شرکت سازنده) نصب گردد.

3- در مسیر خروج گاز از کندانسور هوایی، شیر یکطرفه با سایز مناسب نصب گردد.

4- در مسیر لوله کشی مابین کندانسور هوایی و چیلر در مدار دیسشارژ در محل های مناسب برحسب نیاز از loop استفاده گردد.

5- در صورتیکه کمپرسورهای دستگاه دارای سیستم تغییر ظرفیت (Unloader) باشند. خط گاز داغ (Discharge) در صورت نیاز به صورت دو خط کار می شود.

6- نحوه انجام لوله کشی باید به شکلی باشد که فضای سرویس دستگاه را مسدود ننماید.

7- در هنگام لوله کشی ما بین چیلر و کندانسور هوایی دقت شود که شیرهای کمپرسور باز نگردند و تا زمان راه اندازی باید در حالت بسته باقی بماند.

8- در هنگام لوله کشی ما بین چیلر و کندانسور هوایی اجازه ندهید که هیچگونه شی داخل لوله ها شود و داخل ل.له ها تمیز باشد. در صورت کثیف بودن داخل لوله ها، حتما با گاز ازت یا R11  یا جایگزین آن شستشو شده سپس لوله کشی انجام گردد.

9- هنگام جوشکاری شیرها در خط لوله کشی مسی ما بین چیلر و کندانسور هوایی دقت شود که مغزی شیرها حتما خارج شده و بدنه شیرها با پارچه نم دار، خنک نگهداشته شود.

10- در لوله کشی مسی ما بین چیلر و کندانسور هوایی حتما از بست های عایق دار استفاده شود.

11- پس از اتمام لوله کشی در ابتدا یا انتهای هر مسیر یک شیر شارژینگ یا مغزی برنجی مناسب نصب کنید و از همان شیرها مسیر لوله کشی شده را با گاز ازت فشار 350PSI تست فشار کنید.

12- سایز استاندارد بر اساس بار سرمایشی واقعی و طول لوله کشی ما بین چیلر و کندانسور هوایی رعایت شود.

13- تا قبل از تکمیل لوله کشی و کامل نمودن لوله ها، در پوشهای جوشکاری شده در سر لوله های دستگاه چیلر و کندانسورهوایی را قطع ننماید.

 • مطالعه بیشتر:

شرکت های سازنده چیلر

کابل کشی

1- سایز کابلها مطابق مشخصات اعلام شده توسط شرکت سازنده اجرا گردد.

2- سربندی کابلها و سیمها را مطابق نقشه در ترمینالهای مربوطه سربندی نمایید.

3- مطمئن شوید که دستگاه اتصال ارت شده .

4- کوتاهترین مسیر ممکن جهت کابل کشی بین کندانسور هوایی و چیلر انتخاب گردد.

5- کابل برق می بایست به صورت یکپارچه بوده و بدون قطع شدگی باشد.

6- مطمئن شوید که در ابتدا خط تغذیه حتما یک کلید قطع و وصل باشد و هنگام سربندی کابل ابتدا سمت دستگاه را سربندی کنید سپس سمت ابتدا خط تغذیه را سربندی نمایید.

7- برای اتصال کابل به شمش ها و یا کلید تغذیه، ابتدا باید کابل شوی مورد نیاز توسط پرس کابل شو پرس شده و حد فاصل عایق کابل و سر کابل توسط عایق گذاری گردد.

8- کندانسور هوایی را با چیلر مطابق نقشه اینترلاک نمایید.

9- دستگاه را قبل از وصل نمودن برق کاملا آچارکشی نمایید.

10- برق ورودی به تابلوی برق دستگاه را کنترل نمائید که حتما سه فاز و 380 یا 400 ولت (بر حسب HZ 50)

دستورالعمل نصب و تعمیر و نگهداری چیلر هوا خنک

انجام عملیات تست فشار رفع نشتی احتمالی

1- یک لوله مسی 1/4 بین شیر ساکشن و شیر دیسشارژ کمپرسور جهت تبادل و تعادل فشار سیستم نصب گردد.

2- متعلقات داخل شیر یکطرفه را خارج کنید (در پایان مدت تست فشار متعلقات مربوط شیر یکطرفه در محل خود نصب می گردند).

3- تمام شیرهای کمپرسورها کاملا باز نموده و یک دور بسمت داخل می بندیم.

4- نسبت به آزمایش کپسولهای ازت اقدام می نمائیم.

تذکر

 • جهت جلوگیری از بروز هر گونه خطرات احتمالی و اطمینان از وجود گاز ازت داخل کپسولها در ابتدای کار حتما محتوی کپسولها توسط شعله آتش می بایست تست شود.
 • لازم به توضیح می باشد که گاز اکسیژن شعله آتش را زیاد و گاز ازت شعله آتش را خاموش می کند.
 • هرگز از گاز اکسیژن جهت تست دستگاه استفاده نگردد.

5- پس از اطمینان از اینکه گاز محتوی کپسول گاز ازت می باشد، کپسول را توسط لوله مسی به شیر شارژینگ دستگاه متصل نموده و گاز ازت را به آرامی به سیستم شارژ می کنیم.

تذکر

جهت جلوگیری از هدر رفتن گاز ازت و صرفه جویی در آن ابتدا فشار سیستم را تا 50 PSI بالا برده و سپس توسط  محلول آب و صابون (آب و مایع ظرفشویی 10% مایع ظرفشویی و 90% آب) کل سیستم نشت یابی می گردد.

6- در صورت عدم نشتی، بدلیل اینکه بعضی از قطعات و کنترلها تحمل فشار بالا را نداشته و صدمه می بینند، لوله مویی قسمت فشار ضعیف دستگاه (لوله خط ساکشن) را از روی کمپرسور باز می کنیم. سپس فشار سیستم تا 250 PSI اضافه می کنیم و گیج دستگاه ثبت شده و زمان فشار دستگاه کنترل و در صورت عدم تغییر فشار در سیستم عملیات راه اندازی صورت می گردد.

تذکر

الف: در صورتی که دستگاه چیلر دارای دو مدار مجزا از یکدیگر باشد کلیه اقدامات، در مدار دوم دستگاه نیز همانند فوق عمل می گردد.

ب: در صورت وجود نشتی عملیات تشخیص و رفع نشتی انجام و پس از آن مراحل کار تست فشار، ابتدا تکرار می گردد.

 • مطالعه بیشتر:

انجام عملیات تست فشار رفع نشتی احتمالی

انجام عملیات تخلیه گاز ازت و وکیوم کردن دستگاه و نصب درایر

1- پس از اطمینان از عدم نشتی در دستگاه و تست فشار با گاز ازت، شیر شارژینگ دستگاه را بازکرده و گاز ازت از سیستم تخلیه می کنیم.

2- دستگاه پمپ و کیوم را توسط لوله و گیج به شیر شارژینگ دستگاه متصل نموده سپس و کیوم پمپ را روشن کرده تا سیستم و کیوم گردد.

تذکر:

عمل وکیوم نمودن را تا زمانیکه فشار سیستم بر حسب محل نصب دستگاه و ارتفاع از سطح دریا تاحدود 28 INHG برسد ادامه بدهید. (مدت زمان وکیوم پمپ می بایست مطابق با مدت زمان مندرج در جدول زیر انجام پذیرد تا کل سیستم را وکیوم نماید).

3- پس از گذشت مدت فوق، شیر سرویس دستگاه را بسته و وکیوم پمپ را از دستگاه جدا نمایید.

4- پس از بازکردن درب درایر، فیلترهای درایر را در محل خود قرداده و پس از تعویض واشر درب درایر و آغشته نمودن واشر به روغن، درب درایر در محل خود محکم بسته می شود.

5- مجددا و کیوم پمپ را شیر شارژینگ متصل نموده و قسمت درایر را وکیوم می نماییم.

6-پس از اطمینان از تخلیه کامل هوا از قسمت درایر، شیر سرویس دستگاه را باز کرده و کل سیستم را کاملا و کیوم مینماییم.

شارژ گاز و راه اندازی دستگاه

1- پس از انجام عملیات و کیوم بنا به نیاز دستگاه به گاز مبرد که کارخانه سازنده میزان و نوع آنرا نسبت به نوع دستگاه مشخص کرده است به دستگاه شارژ گردد.

جهت شارژ دستگاه کپسول گاز مبرد را توسط شیر شارژینگ دستگاه متصل کرده و شیر کمپسول گاز کمی باز کرده و مهره انتهای شیلنگ را کمی شل نمایید تا مقداری گاز خارج گردد سپس مهره را محکم می کنیم. (این عمل را برای تخلیه هوای موجود در شیلنگ انجام می دهیم)

2- لوله تبادل فشار ما بین شیر ساکشن و شیر دیسشارژ کمپرسور را جدا نمایید.

3- از باز بودن کامل شیرهای کمپرسور و کلیه شیرآلات مسیر لوله کشی ما بین چیلر و کندانسور هوایی و همچنین گرم بودن روغن کمپرسور حاصل نمایید. با توجه به مقدار فشار رانش و مکش کمپرسور و وضعیت مبرد عبوری از سایت گلاس، در صورت نیاز سیستم به شارژ مجدد گاز مبرد، کپسول گاز مبرد را توسط شیلنک به شیر شارژینگ متصل می نماییم.

4- پس از هواگیری شیلنگ ارتباطی، شیر سرویس دستگاه در مسیر خط مایع را بسته و شیر شارژینگ را باز می کنیم.

5- شیر کپسول و شارژینگ دستگاه را کاملا باز کرده تا گاز فریون وارد دستگاه گردد.

تذکر:

الف- هرگز کپسول گاز فریون را گرم نکنید.

ب- هرگز گاز فریون از روی کمپرسور شارژ نگردد.

6- کمپرسور را استارت نموده تا گاز مبرد از کپسول به داخل کندانسور جمع گردد.

7- پس از شارژ گاز به میزان لازم و تکمیل عملیات شارژ، شیر شارژینگ را بسته و شیر سرویس را باز می نماییم.

8- کپسول گاز فریون را جدا نموده و دستگاه استارت می گردد.

سرویسهای بعد از راه اندازی

عملیات تعویض روغن کمپرسور

پس از گذشت مدت چهل و هشت ساعت از راه اندازی دستگاه و کارکرد کمپرسور و یا در صورت کثیف بودن روغن کمپرسور و لزوم بر تعویض روغن، روغن کمپرسور تعویض می گردد.

1- ابتدا کمپرسور را خاموش کرده و شیرهای ساکشن و دیسشارژ کمپرسور را کاملا بسته و گاز داخل کمپرسور را تخلیه می کنیم .

2-ظرفی را زیر کارتر کمپرسور قرار داده و پیچ تخلیه روغن کارتر کمپرسور را باز و روغن کمپرسور را تخلیه کرده و درون طرف می ریزیم.

3- فیلتر روغن و غلاف و پیچ کارتر را از محل خود بیرون آورده و بازدید نموده و با دستمال تمیز آنها را پاک می کنیم.

4- پس از اتمام تخلیه کامل روغن، غلاف و فیلتر روغن را در محل خود قرار داده و پیچ تخلیه را بسته و محکم می نماییم.

قبل از بستن پیچ تخلیه توجه شود که واشر آب بندی آن سالم باشد و در صورتی که معیوب باشد، باید تعویض گردد.

5- وکیوم پمپ را توسط شیلنگ شارژ به دیسشارژ کمپرسور متصل نموده و کمپرسور را وکیوم می نماییم.

6-یک شیلنگ شارژ به پیچ کارتر و یا شیر ساکشن کمپرسور بسته و طرف دیگر شیلنگ را درون ظرف روغن تمیز و نو قرار داده تا بر اثر اختلاف فشار درون کمپرسور و بیرون آن، روغن توسط شیلنگ وارد کمپرسور گردد. بر اساس ظرفیت کارتر کمپرسور و نمایان شدن سطح روغن در سایت گلاس کارتر میزان تزریق روغن را کنترل می نماییم.

7- پس از شارژ روغن، محلی را که شیلنگ شارژ روغن بسته شده را توسط درپوش بسته و هوای داخل کمپرسور را توسط وکیوم پمپ کاملا تخلیه می کنیم.

8- پس از اطمینان از وکیوم کامل کمپرسور شیر ساکشن کمپرسور را کمی باز کرده تا مقدار گاز سیستم وارد کمپرسور گردد و وکیوم شکسته شود.

9- در این حالت سریعا وکیوم پمپ را خاموش کرده و شیلنگ ارتباطی وکیوم پمپ و کمپرسور را جدا نموده و محل اتصال شیلنگ به کمپرسور را توسط درپوش مسدود می نماییم بطوری که ذره ای هوا وارد کمپرسور نگردد.

10- شیرهای ساکشن و دیسشارژ را کاملا باز کرده و کمپرسور را استارت می نماییم.

11- فشار و سظح روغن کمپرسور بازرسی و کنترل گردد. لازم به ذکر است که چنانچه سطح روغن از حد 4/1 شیشه سایت گلاس روغن کمپرسور کمتر بود بایستی اقدام به شارژ مجدد روغن به دستگاه نمود.

مطالعه بیشتر:

سرویسهای بعد از راه اندازی چیلر هوا خنک

اخطارها

در هیچ یک از موارد زیر دستگاه را راه اندازی نکنید

1- ولتاژ برق ورودی به موتورخانه از حد نرمال کمتر باشد.

2- فشار رانش دائما در حد بالاتر از میزان نرمال باشد.

3- کنترل فشار روغن فرمان قطع به دستگاه دهد.

4- سطح روغن کمپرسور پائین تر تز حد مجاز باشد.

5- کنترل حفاظت سیم پیچ کمپرسور(THERMISTOR) عمل کند.

6- کنترل فاز، برق مدار الکتریکی را قطع کرده باشد.

7- دستگاه دارای صدای غیر عادی باشد.

8- الکتروموتور مربوط به کندانسور هوایی کار نکند.

9- کنترل آنتی فریز عمل نماید.

10- پمپ اواپراتور عمل نکند.

عیب یابی دستگاه

1- در مواردی که کنترل فشار رانش قطع می نماید، موارد زیر بازرسی می گردد.

 • الکتروموتور کندانسور هوایی سوخته است.
 • فن کندانسور هوایی شکسته است.
 • سطح کویل کندانسور هوایی کثیف است.
 • نامناسب بودن جهت چرخش فن های کندانسور هوایی، لازم به ذکر است

که جهت مناسب چرخش فن، در جهت عقربه های ساعت می باشد.

 • شارژ گاز دستگاه زیادتر از مقدار مورد نیاز باشد.
 • سکوئنسر تنظیم نباشد یا اینکه خراب باشد.

2- در مواردی که فشار روغن پایین است و یا کنترل فشار روغن قطع می نماید، موارد زیر بازرسی گردد.

 • مقدار روغن کمپرسور بازدید گردد
 • ترموستات چک شود که سالم بوده و از 20 درجه پایین تر نباشد.
 • دمپر هوای وروردی به دستگاه های متصل به چیلر کاملا باز نباشد(ممکن است شل باشد).
 • تسمه های فن هوا دهنده دستگاه های متصل به چیلر بازدید شوند.
 • اواپراتور کثیف است.
 • شارژ گاز دستگاه زیادتر از مقدار مورد نیاز باشد.
 • روغن دستگاه کثیف شده و گرفته است.
 • اویل پمپ کمپرسور خراب است.

3- در مواردی که کنترل فاز قطع می نماید، موارد زیر بازرسی گردد.

 • کنترل فاز خراب است.
 • ولتاژ جریان برق بالاتر یا پایین تر از حد مجاز می باشد.
 • توالی فازها تغییر کرده است.
 • جریان دو فاز شده است.

4- در مواردی که کلید های حرارتی یا بی مثال قطع می نماید، موارد زیر بازرسی گردد.

 • ولتاژ جریان برق بالاتر یا پایین تر از حد مجاز می باشد.
 • از محکم بودن کلید و یا بی متال ها مطمئن شوید.
 • میزان آمپر کلید و یا بی متال درست تنظیم نشده است.

5- در مواردی که فشار ساکشن پایین باشد یا کنترل فشار مکش فرمان قطع دهد، موارد زیر بازرسی گردد.

 • مقدار شارط دستگاه بازدید گردد.
 • فیلتر درایر دستگاه بازدید گردد.
 • فیلتر های هوای ورودی به دستگاه های متصل به چیلر کثیف است.
 • سطح کویل اواپراتور دستگاه کثیف بوده و یا یخ زدگی داشته باشد.
 • تسمه های فن هوا دهنده دستگاه های متصل بازدید شوند.
 • ترموستات چک شود که سالم بوده و از 20 درجه پایین تر نباشد.
 • عملکرد شیر انبساط بازدید گردد(ممکن است که بالب حساس آن شکسته باشد).
 • سکوئنسر فن کندانسور هوایی درست تنظیم نمی باشد.
 • دمپر هوای ورودی به دستگاه های متصل به چیلر کاملا باز نمی باشد.
 • دور فن دستگاه های متصل به چیلر درست نمی باشد.
 • گیج فشار ساکشن خراب می باشد.

6- در مواردی که کمپرسور دارای صدای غیر عادی باشد، موارد زیر بازرسی گردد.

 • سوپاپ های کمپرسور بازدید گردند که نشکسته باشند.
 • امکان برگشت مایع به کمپرسور وجود دارد.
 • مقدار روغن کمپرسور بیش از حد استاندارد می باشد.
 • هیتر کمپرسور خراب باشد و یا گرم نکند.

7- در مواردی که فن کندانسور هوایی دارای صدای غیرعادی باشد، موارد زیر بازرسی گردد.

 • پروانه فن کندانسور بازدید شوندد که نشکسته باشد.
 • پروانه فن کندانسور بازدید شوند که بالانس باشد.
 • بلبرینگ های الکتروموتور کندانسور بازدید شوند که خراب نشده باشد.

تعمیر و نگهداری چیلر های تراکمی

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و انتخاب مناسب ترین دستگاه برای پروژه خود و نیز استعلام قیمت آنها با مهندسان ما تماس بگیرید. کارشناسان شرکت مهندسی و بازرگانی راهبرد انرژی درفک (رادکو) آماده ارائه هر گونه مشاوره تخصصی در این زمینه می‌باشند.

راههای ارتباط با ما

 • تلفن های تماس با ما

  دفتر تهران:28428609-021

  تلفن همراه:09385059681 

   ساعت پاسخگویی : شنبه تا پنجشنبه  ساعت 9 الی 18

 • آدرس ایمیل

  واحد بازرگانی و فروش:

  sm@radcoir.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات شرکت رادکو

فن کویل-اجزا فن کویل
محاسبه ظرفیت چیلر
انتخاب چیلر
تعدادی از عواملی که باید در کنترل تهویه رستوران مد نظر قرار داد

گرمایش و سرمایش برای رستوران و کافی شاپ  | تهویه مطبوع برای رستوران و کافی شاپ|

/
استفاده از سیستم های تهویه مطبوع برای رستوران و کافی شاپ یک تجربه بهتر را برای رستوران به ارمغان می آورد. و می تواند به شهرت شما به عنوان رستوران دار کمک کند وبه تجربه ای که مشتریان با صرف غذا در رستوران شما کسب می کند کمک کند تا آنها بهترین تجربه ممکن را کسب کنند.
نوع چیلر

طول عمر چیلر بستگی به چه عواملی دارد?| افزایش طول عمر چیلر |

/
همه چیلرها از لحاظ کارایی و طول عمر یکسان نیستند و همین طور با توجه به نگهداری و تعمیرات به موقع طول عمر آنها می تواند بیشتر شود و همین طور مراقبت نکردن از آن طول عمر آنها را کمتر می کند.
تعمیر و نگهداری موتورخانه شامل چه مواردی است؟

تعمیر و نگهداری موتورخانه ساختمان | تعمیر و نگهداری چیلر

/
برای تعمیر و نگهداری موتورخانه و اجزایی که در موتورخانه (چیلر، بویلر، پمپ و... ) قرار دارند. برای تمام ساختمان های اداری، تجاری، مسکونی، صنعتی با تیم های متخصصی قرداد بسته می شود و بر طبق آن قرداد تعیین می شود که در طول هر ماه به چه صورت و چند بار در ماه از تجهیزات موتورخانه بازدید شود و در صورت بروز مشکل عیب یابی صورت گیرد و تعمیر شود.
هزینه موتورخانه برج

موتورخانه برج | عملکرد موتورخانه برج | هزینه موتورخانه برج

/
موتورخانه برج نقش مهمی در تامین آسایش حرارتی ساکنین دارد و به عنوان قلب برج شناخته می شود.
طریقه عملکرد سیستم هوشمند موتورخانه

سیستم هوشمند موتورخانه |هوشمند سازی موتور خانه ساختمان| موتورخانه هوشمند

/
موتورخانه ها که به عنوان قلب تهویه مطبوع فعالیت دارند بیشترین استفاده از منابع طبیعی آب و گاز را برخوردارند که به همین دلیل بهینه و هوشمند بودن آنها بسیار با اهمیت است زیرا در مصرف انرژی ها صرفه جویی می شود و همچنین طول عمر تجهیزات نیز بیشتر خواهد شد و همچنین هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیرات کاهش می یابد.
موتورخانه دو فصلی چیلر و بویلر

موتورخانه دو فصلی چیلر و بویلر

/
همان گونه که از نام آن بر می آید در موتورخانه های دو فصله(هم سرمایش و هم گرمایش) از چیلر آب خنک برای سرد کردن و از بویلر نیز برای گرم کردن ساختمان استفاده می شود که این امر باعث می شود که گرما و سرما را برای ما فراهم می کنند.
چیلر جدبی

طرز کار چیلر جذبی | چیلر جذبی چیست | انواع چیلر جذبی

/
چیلر جذبی با چیلر تراکمی متفاوت است زیرا کمپرسور ندارد. در عوض از گرما برای خنک کردن استفاده می کند.